Hengityshalvauspotilaiden aseman muutoksesta:

Ylläpitokorvaukseen ehdolla siirtymäaika vuoteen 2030

Vammaispalvelulakiesitykseen tehdyt muokkaukset lausuntokierroksen jälkeen ovat parhaillaan lakien arviontineuvoston käsittelyssä. Sinne menneessä versiossa todetaan nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien ylläpitokorvauksen poistumisesta nyt uudella tavalla, eli yhdistyksemme ehdotus siirtymäajan pidentämisestä on osittain huomioitu: ”Ehdotetun lain mukaan entisille hengityshalvausstatuksen omaaville henkilöille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 5 §:n 3 kohdan perusteella maksetun ylläpitokorvauksen maksaminen päättyisi viimeistään vuoden 2030 lopussa. Korvausta pienennettäisiin asteittain vuodesta 2026 alkaen 20 prosentilla vuodessa.”

Yhdistyksemme seuraa lakiesityksen saamaa palautetta arviontineuvostolta.

Lisää aiheesta:

Skip to content