Koronaa koskevat ohjeet

Tilanteen vaihdellessa rajoitukset ja ohjeet on aina syytä tarkistaa sekä kansallisesti että paikallisesti

Koronaepidemiatilanne vaihtelee. Tartuntojen välttämisessä kontaktien rajoittaminen, huolellinen hygienia ja suojaustoimet (käsien peseminen, maskit, turvavälit, suodattimet ym.) ovat tärkeitä. Jos elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttjä epäilee saaneensa koronavirustartunnan, kannattaa erittäin matalalla kynnyksellä olla yhteydessä omaan hoitavaan yksikköön. Kolmas rokotus kannattaa ottaa ja se on suositeltava myös elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien kanssa työskenteleville.

Kansallisia ohjeita koronavirusaikana antavat Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos. Päivittyvä kooste eri tahojen ohjeista löytyy THL:n vammaispalvelujen käsikirjasta https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut

Tarkista oman paikkakuntasi ohjeistus

Alueellisia ja paikallisia ohjeita antavat AVIt ja kunnat. Nämä ohjeet ja suositukset vaihtelevat olennaisella tavalla tartuntatilanteen mukaan, joten ne on aina syytä tarkistaa oman Avin ja kunnan sivuilta. AVIt antavat ohjeet myös erilaisille ravintoloille ja kahviloille.

Alueellisia ohjeita ja suosituksia antavat myös sairaanhoitopiirit, ja oman sairaanhoitopiirin ohjeet ovat elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille ja työntekijäringeille olennaisia seurattavia.

Riskitaulukko

THL on laatinut ns. riskipotentiaalin arviointitaulukon, jossa on listattu erilaisia tilanteita, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä arvio niiden vaarallisuudesta koronatartunnan saamisen kannalta. Taulukko on hyödyllinen, jos haluaa puntaroida omaa osallistumistaan erilaisiin tilanteisiin.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/arvio-tapahtumien-ja-kokoontumisten-koronavirukseen-liittyvasta-riskista

Lisää ajankohtaisia uutisia:

Skip to content