Yleiset koronaohjeet Suomessa

Kansallisia ohjeita koronavirusaikana antavat Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos. Päivittyvä kooste eri tahojen ohjeista löytyy THL:n vammaispalvelujen käsikirjasta https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut

Tarkista oman paikkakuntasi ohjeistus

Alueellisia ja paikallisia ohjeita antavat AVIt ja kunnat. Nämä ohjeet ja suositukset vaihtelevat olennaisella tavalla tartuntatilanteen mukaan, joten ne on aina syytä tarkistaa oman Avin ja kunnan sivuilta. AVIt antavat ohjeet myös erilaisille ravintoloille ja kahviloille.

Alueellisia ohjeita ja suosituksia antavat myös sairaanhoitopiirit, ja oman sairaanhoitopiirin ohjeet ovat elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille ja työntekijäringeille olennaisia seurattavia.

Kolmiportainen torjuntamalli tartuntatilanteen mukaan

Suomessa käytetään kolmitasoista vaihemalli koronatilanteiden ohjeistuksessa: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Ohjeita sovelletaan alueellisen tilanteen mukaisesti. Sen lisäksi tuli tammikuun lopulla 2021 voimaan valtakunnallinen kolmiportainen tasomalli, joka tiukentaa ohjeistusta muuntovirusten leviämisen estämiseksi. Tarkista aina missä vaiheessa oma paikkakuntasi kulloinkin on. 25.1.2021 koko Suomi on tasolla 1.

Vaiheet: Perustaso

Perustasolla rajoitukset ovat maltillisia. Lähikontaktien välttäminen, käsi- ja yskimishygienia sekä oireisena kotiin jääminen ovat kaikkia koskevia suosituksia korona-aikana. Samoin maskin käyttäminen silloin, kun turvavälejä ei voi pitää.

Maskin käyttöä julkisissa liikennevälineissä suositellaan. Samoin kun on menossa koronatestiin tai odottaa sen tulosta.

Yli 50 ihmisen tilaisuuksia voidaan järjestää, kunhan huolehditaan turvaväleistä ja muista varotoimista.

Vaiheet: Kiihtymisvaihe

Kiihtymisvaiheessa suositellaan yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämistä. Yleisötilaisuuksia rajataan puoleen paikkamäärästä. Samoin julkisiin tiloihin otetaan vain puolet asiakasmääristä ja turvavälit pyritään pitämään.

Harrastustoiminta on järjestettävä lähikontakteja välttäen. Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään, mikäli tartuntariski on korkea.

Maskia suositellaan käytettäväksi myös julkisissa sisätiloissa kuten kaupoissa, posteissa, kirjastoissa ja kirkoissa sekä elokuvateattereissa.

Vaiheet: Leviämisvaihe

Leviämisvaiheessa ei suositella enää yli 10 hengen yksityistilaisuuksia. Yleisötilaisuudet voidaan kieltää kokonaan.

Kaikki aikuisten ryhmäharrastukset keskeytetään ja julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan. Maskia suositellaan joukkoliikenteen ja julkisten tilojen lisäksi myös takseissa, käytännössä siis kaikkialla paitsi ulkoilmassa turvavälein liikuttaessa.

Tasot: yksi

Kaikki leviämisvaiheen toimet on otettava täysimääräisesti käyttöön kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimaan tulee täysimääräinen etätyösuositus ja laaja kasvomaskisuositus.

Tasot: kaksi

Leviämisvaiheen toimet tulevat voimaan koko maassa. Lisäksi kokoontumisrajoitusten tiukkuutta voidaan lisätä ja karanteenien valvontaa tehostaa. Myös peruskoulun yläluokat voidaan siirtää etäopetukseen.

Tasot: kolme

Poikkeusolot ja valmiuslain käyttöönotto, jolloin esimerkiksi liikkumista voitaisiin rajoittaa.

Lisää ajankohtaisia uutisia:

Rokotukset etenevät myös kuntatasolla

Yhdistyksemme tietoon on tullut, että elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät ovat jo saaneet rokotuksia kunnallisen rokotusjärjestelmän kautta 1. riskiryhmään kuuluvina. Perusteena on tällöin ilmeisesti ollut selvästi

Lue lisää »

Turvallisuus edellyttää vaikutusmahdollisuuksia

22.2.2021 Hengityslaitteen käyttäjän hoitajaan kohdistuva oikeudenkäynti vuoden takaisesta tapahtumasta on jälleen nostanut esiin tarpeen hengityslaitteen käyttäjän turvallisuuden varmistamisesta. Tarvitaan uusia keinoja ja laajoja vaikutusmahdollisuuksia sekä

Lue lisää »
Skip to content