Hengityshalvauspotilaiden aseman muutoksesta:

Vammaispalvelulakiuudistus lausuntokierroksella

Erityiseti hengityshalvausstatuksen omaaville suuria muutoksia tuova vammaispalvelulakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella 4.4.2022 saakka. Periaatteessa kuka tahansa yksittäinen ihminenkin voi lähettää lausuntopalveluun oman näkemyksensä, ja yhdistyksemme tekee luonnollisesti oman lausuntonsa.

Lakiesitykseen voi tutustua lausuntopalvelulssa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=35d25a9b-5196-494e-87c4-6841101b5901

Mitä on tulossa?

Vammaispalvelulain uudistuksen yhteydessä hengityshalvausstatus ja siihen liittyvä muu sääntely on tarkoitus poistaa lainsäädännöstä ja nykyisten hengityshalvausstatuksen omaavien henkilöiden palvelut järjestää samoin perustein kuin muillakin vammaisilla henkilöillä. Henkilökohtaiseen apuun voisi sisältyä hengityslaitteeseen liittyviä toimenpiteitä osana itsehoitoa ja pitkäaikaisen sairauden ohjeen mukaista hoitoa. Tämä puolestaan tarkoittaisi, että nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien työntekijäringeissä voisi työskennellä myös henkilökohtaisia avustajia ja että nykyiset hengityshalvausstatuksen omaajat voisivat halutessaan ryhtyä myös henkilökohtaisten avustajien työnantajiksi.

Siirtymäaikaa muutoksille on suunnitteilla kolme vuotta. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan uudet palvelujen järjestämistavat olisivat toiminnassa viimeistään 1.1.2026.

Lakiesitystä muokataan vielä lausuntokierroksen jälkeen ja sen on tarkoitus lähteä eduskuntaan syyskuussa. Siellä sitä käsittelevät sekä perustuslakivaliokunta että sosiaali- ja terveysvaliokunta. Vasta siinä vaiheessa tiedetään, miten eri yksityskohdista lopullisesti säädetään.

Lakiuudistuksen lisäksi tarvitaan alemman tason ohjeita ja suunnitelmia, jotta muutos toteutuu toimiviksi käytännöiksi.

Tiedotamme etenemisestä

Hengtyshalvausstatuksen omaavia ja läheisiä varmasti kiinnostavat sekä lakiuudistuksen yksityiskohdat että lakiuudistuksen eteneminen, onhan kyse arkea huomattavasti muuttavista asioista. Myös nykyiset työntekijärinkien työntekijät, palvelujen järjestäjätahot ja palveluntuottajat tarvitsevat valmistautumista muutokseen.

Pyrimme pitämään kaikki tahot ajan tasalla viestimällä lakiuudistuksesta ja siitä seuraavista muutoksista sitä mukaa kun asiat etenevät. Ensimmäinen lakiuudistusta koskeva webinaari järjestetään 7.4.2022 klo 13-15. Siellä vammaispalvelulakiuudistusta esittelee THL:n lakimies Maija Voutilainen. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset info@hengityslaitepotilaat.fi 5.3. 2022 mennessä Teams-linkin saamiseksi.

Lisätietoja saa yhdistyksemme kehittämispäällikkö Ilka Haarnilta, 045-1515448.

Lisää aiheesta:

Skip to content