Hengityshalvausstatus:

Vammaispalvelulain uudistuksen väliaikatietoja

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla oleva vammaispalvelulain uudistus koskee myös hengityshalvausstatuksen omaajia, sillä uudistuksen yhteydessä on tarkoitus poistaa hengityshalvausstatus lainsäädännöstä. Uuden vammaispalvelulain myötä nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien on tarkoitus saada palvelunsa samoin kuin muidenkin vammaisten ihmisten eli vammaispalvelulain perusteella. Vammaispalvelulain mukaiset palveluihin on subjektiivinen oikeus.

Vammaispalvelulain tulevaa sisältöä esiteltiin THL:n järjestämässä tilaisuudessa 8.10. lyhyesti. Valmistelutyö on vielä kesken, mutta hengityshalvausstatuksen omaajien kannalta suuntaviivoja on jo näkyvissä.

Nykyisessä vammaispalvelulaissa oleva henkilökohtaisen avun hoitoa, hoivaa ja valvontaa koskeva rajaus on poistumassa. Henkilökohtaista apua voisi saada joko työnantajamallilla, palvelusetelillä tai hyvinvointialueen omana toimintana. Nykyisen palveluasumisen kotiin kaltainen asumisen tuki voisi sisältää henkilökohtaisen avun ohella myös mm. terveydenhuollon palveluja. Yksilölliset tarpeet määrittäisivät asumisen tuen eli palvelujen määrän ja sisällön. Asumisen tuki olisi toteutettava siten, että itsemääräämisoikeus ja osallisuus toteutuvat.

Hengityshalvausasioita koskevat tarkemmat lakiehdotuksen perustelut ovat vielä ministeriössä työn alla. Vammaispalvelulain uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan sote-uudistuksen yhteydessä 2023, mutta hengityshalvausstatuksen omaajien aseman muutos edellyttää lisäksi asiakasmaksulain hengityshalvausstatusta koskevien pykälien kumoamista ja siirtymäaikaa muutokseen.

Yhdistyksemme tiedottaa asioiden etenemisestä. Jos haluat lisätietoja, ole yhteydessä yhdistyksen kehittämispäälliköön!

Lisää aiheesta:

Vammaispalvelulain uudistuksen väliaikatietoja

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla oleva vammaispalvelulain uudistus koskee myös hengityshalvausstatuksen omaajia, sillä uudistuksen yhteydessä on tarkoitus poistaa hengityshalvausstatus lainsäädännöstä. Uuden vammaispalvelulain myötä nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien

Lue lisää »

Erillissopimus

Muutamalla hengityshalvausstatuksen omaavalla henkilöllä maassamme on ns. erillissopimus. Erillissopimuksessa statuksen omaava on solminut sairaanhoitopiirin kanssa erillisen sopimuksen, jonka perusteella hän itse toimii työnantajana työntekijäringin jäsenille.

Lue lisää »

Mikä on hengityshalvaus?

Hengityshalvaus-sanalla viitataan siihen, että ihminen tarvitsee hengissä säilyäkseen hengitystukea. Hengityshalvaus ei ole diagnoosi, vaan hallinnollinen päätös, joka koskee elämää ylläpitävän hengitystukihoidon järjestämistä. Sairaalat päättävät statuksen

Lue lisää »
Skip to content