Tukea

Vertaistukea

Vertais-tukea

Yhdistys tarjoaa vertaistukea ja kokemustietoa elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille. Ota yhteys toiminnanjohtajaan tai hallituksen jäseniin saadaksesi lisätietoa. Yhdistyksen tapahtumat ja tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tutustua muihin hengityslaitteen käyttäjiin.

Neuvontaa

Neuvon-taa

Täysin palkein -toiminta tarjoaa neuvontapalvelua elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille ja kehittää yhdessä erityisesti hengityshalvausstatuksen omaavien palveluita. Saat tietoa ja tukea ongelmatilanteissa ja pysyt ajan tasalla hengityshalvausstatukseen suunnitteilla olevasta lainsäädäntövalmistelussa. Tavoitteena ovat turvalliset ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sekä YK:n vammaissopimusta noudattavat palvelut.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Ilka Haarni
045-1515448
ilka.haarni(at)hengityslaitepotilaat.fi

Keskiviikkoisin klo 18-19 puhelinnumerossa 050 552 0024.

Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori antaa lakineuvontaa Hengityslaitepotilaat ry:n jäsenille. Toimisto on erikoistunut sosiaali- ja terveyspuolen asioihin hallintomenettelyssä ja hallintolainkäytössä. Neuvontaa ei anneta siviilioikeudellisissa asioissa (esim. testamentti, avioero) eikä rikosoikeudellisissa asioissa (poikkeuksena syrjintä- ja virkarikokset).

LAKINEUVONNAN EHDOT

1. Lakineuvonnassa on kyse nimenomaan neuvonnasta. Yhteydenotto lakineuvontaan ei johda toimeksiantoon yhteydenottajan ja lakimiehen välillä.

2. Annetuissa neuvoissa on kyse neuvontatilanteessa omaksutusta oikeudellisesti perustellusta kannanotosta. Yhteydenottaja vastaa itse siitä, miten hän käyttää tai on käyttämättä lakineuvonnasta saamiaan tietoja.

3. Lakineuvonnassa noudatetaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta yhteydenottajan asioista. Yhteydenottajien tietoja eikä yhteydenottojen sisältöä kirjata henkilörekisteriin.

LAKIAISIANTOIMISTO JUKKA KUMPUVUORI

Toimiston toimintaideologia on hakea oikeutta perinteisin muutoksenhakukeinoin, valituksin ja kanteluin. Toimisto on asiakkaan puolesta aktiivisesti yhteydessä päätöksiä tekeviin tahoihin koko prosessin ajan. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, ja prosessin hoitoon liittyvä asiointi tapahtuu aina päämiehen kanssa, ei hänen ohitseen. Toimisto tarjoaa myös palveluja asiakkaan omaisille esim. omaishoito- ja edunvalvontatilanteissa.

Tyypilliset asiat, joissa toimisto voi olla avuksi, ovat hakemusten tekeminen ja päätöksistä valittaminen. Toimisto tarjoaa myös räätälöityjä koulutus- ja neuvontapalveluja organisaatioille

Jos sinulla esimerkiksi on hakemus vammaispalveluun tai Kelaan mielessä tai olet jo saanut kielteisen päätöksen ja mietit miten eteenpäin, ota rohkeasti yhteys lakineuvontaan.

Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori sijaitsee Turussa mutta toimii valtakunnallisesti.

Facebook-ryhmä Henkkarit

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille ja heidän läheisilleen tarkoitettu suljettu Facebook-ryhmä ajatusten ja kokemusten vaihtoon: Tervetuloa mukaan!

Keskusteluryhmä Henkoset

Keskuste-luryhmä Henkoset

Keskusteluryhmä Henkoset

Sähköpostirinki Henkonen on tarkoitettu hengityskoneeseen liittyvien ajankohtaisten aiheiden vertaisviestintään. Lisätietoja puheenjohtaja Jukka Sariolalta.

Skip to content