Ajankohtaisia uutisia

Tältä sivulta löydät uutisarkiston.

Keskusteluryhmä hengityslaitteen käyttäjien läheisille 8.2.2022 alkaen

Sinä elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjän läheinen, tule mukaan vertaisten keskusteluryhmään! Ryhmää vetää jälleen meille tuttu Ritva Karila-Hietala, joka on työskennellyt pitkään omaisryhmien kanssa. Viime vuoden ryhmät ovat saaneet kiittävää palautetta. Läheisten keskusteluryhmä kokoontuu 8.2.2022 alkaen joka kolmas viikko etäyhteydellä tiistaisin klo 17.00-18.30. Ilmoittaudu suoraan Ritvalle

Lue lisää »

Muista kotiäänestysmahdollisuus aluevaaleissa!

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kuka voi äänestää kotona? Kotona saa

Lue lisää »

Rokotevelvoite työntekijöille voimaan helmikuun alusta

Tartuntatautilakiin tehtiin joulukuussa 2021 väliaikainen muutos, jonka tavoitteena on suojata erityisesti covid-19-taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä. Muutos edellyttää heidän kanssaan työskenteleviltä työntekijöiltä koronarokotteen ottamista tai sairastamalla saatua suojaa tautia vastaan helmikuun alusta alkaen. Kenen palveluissa

Lue lisää »

Vanhempi, kerro millaista toimintaa nuoresi toivoisi

TATU ry, Hengityslaitepotilaat ry ja Selkäydinvammaiset Akson ry järjestävät yhteisen vanhemmille suunnatun vertaistapaamisen verkossa Teamsin kautta. Järjestöjemme toimintaan ohjautuu varsin vähän selkäydinvamman tai elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävää lapsia ja nuoria. Toivoisimme jatkossa tavoittavamme enemmän tähän kohderyhmään kuuluvia lapsia ja nuoria läheisineen. Olet tervetullut juttusille samaa

Lue lisää »

UUTTA: kehitetään toimintaa nuorten kanssa

Hengityslaitepotilaat ry, Akson ry ja TaTu ry haluavat tarjota yhdessä selkäydinvamman saaneille tai hengityslaitetta käyttäville nuorille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa. Järjestöjemme toimintaan ohjautuu varsin vähän lapsia ja nuoria. Toivoisimme jatkossa tavoittavamme enemmän lapsia ja nuoria läheisineen. Järjestämme yhdessä kaksi etätilaisuutta: yhden lasten ja nuorten vanhemmille torstaina

Lue lisää »

Kaikki Suomen hengityshalvausstatuksen omaajat, vastatkaa valtakunnalliseen kyselyyn!

Hengityshalvausstatuksen omaajille suunnattu kysely on valtakunnallinen seurantakysely ja tarkoitettu kaikille statuksen omaajille, myös niille jotka eivät ole yhdistyksemme jäseniä. Kysely on jatkoa vuonna 2019 tehdylle ”Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut” -selvitykselle ja sisältää tärkeitä kysymyksiä nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Sinä hengityshalvausstatuksen omaaja, vastaa ja levitä tietoa

Lue lisää »

Hengityslaitteen käyttäjille kaksi kyselyä – vastaathan!

Yhdistyksemme on laatinut kaksi kyselyä, yhden hengityshalvausstatuksen omaajille ja toisen niille, joilla statusta ei ole.   Pyydämme kaikkia jäseniämme ja kaikkia muita hengityshalvausstatuksen omaajia vastaamaan näihin tärkeisiin kyselyihin joulukuun aikana. Hengityshalvauspäätöksen saaneiden kysely Hengityshalvausstatuksen omaajille suunnattu kysely on valtakunnallinen seurantakysely ja tarkoitettu myös kaikille niille statuksen

Lue lisää »

Terhi Toikkanen Vammaisfoorumin hallitukseen

Yhdistyksemme hallituksen jäsen Terhi Toikkanen on valittu Vammaisfoorumin hallitukseen 2022. Liisa Rautasen kausi päättyy vuoden 2021 lopussa. ”Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Tunnistipa ihminen itsensä vammaiseksi henkilöksi tai ei, tulee palveluun oikeutetulle ja apua hakevalle myöntää hänen tarvitsemansa lakiin perustuvat palvelut. Yhdenvertaisuuden vaatimus ei synny eriarvoisuuden havaitsemisesta,

Lue lisää »
Skip to content