Toimintaa

Hengityslaitepotilaat ry järjestää jäsentapaamisia ja erilaisia tilaisuuksia. Tieto niistä kulkee pääasiassa  jäsenkirjeiden ja Facebook-sivun kautta. Tule mukaan tapaamaan muita elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttäviä, saamaan tietoa ja vaihtamaan kokemuksia! Uusin tieto ja vertaistuki on monella tavalla voimaannuttavaa ja kohtalotoveruudesta voi saada paljon irti. Myös läheiset ovat lämpimästi tervetulleita.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat myös seminaarit ja webinaarit, joissa käsitellään elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien palveluita ja hengitystukihoitoa. Tarjoamme myös täydennyskoulutusta työntekijöille käyttäjänäkökulmasta.

AJANKOHTAISTA

AJANKOH-TAISTA

Sairastuneen tuntemukset pitäisi huomioida*

Sairastuneen ja terveydenhuollon kohtaaminen voi herättää monenlaisia tunteita. Maailmalla on muutaman vuoden keskusteltu ilmiöstä nimeltä terveydenhuollon synnyttämät traumat. Niillä viitataan psykologisiin traumoihin, jotka aiheutuvat diagnoosista

Lue lisää »

Yhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyk-sessä tapahtuu

Yhdistyksen kannanotot ja Lausunnot

Yhdistyk-sen kannan-otot ja Lausunnot

Skip to content