Tietoa ammattilaisille

Tämä sivu on koottu ammattilaisia eli kaikkia hengistystukilaitteiden käyttäjien parissa työskenteleviä ajatellen.

Voit ehdottaa aiheita yhteydenottolomakkeen kautta. Lomakkeen löydät täältä.
 

Hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset

Hengityslaitepotilaat ry on laatinut vertaiskehitetyt hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Suositusten lähtökohtana on hengityshalvausstatuksen omaavien ihmisten osallisuus YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.

Videoita ja esityksiä

Esitelmiä, webinaareja ja muuta materiaalia eri aiheista.

Työskentely hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona

Materiaali on tarkoitettu tukemaan työnantajan tarjoamaa perehdytystä ja avaa asioita hengityslaitteen käyttäjien näkökulmasta. Kustakin aihepiiristä on tietoa ja pohdintatehtävä.

Toisen kotona ja iholla työskentelemisen etiikka korona-aikana

Jotta arkeni sujuu, en voi olla yksin. Omaan arkeeni kuuluu työ, jota hoidan nyt etänä, ja huolehtiminen kahdesta iäkkäästä perheenjäsenestä. Oman koronan torjumistoimenpiteiden lisäksi joudun suojaamaan myös näitä riskiryhmään kuuluvia perheenjäseniäni....

Hengityshalvausstatuksen omaavien tilanne 2019

Hengityslaitepotilaat ry:n toteuttama kysely kartoittaa hengityshalvauspotilaiden arkea, hyvinvointia ja palveluiden tilannetta sekä palveluiden kehittämiseen liittyviä toiveita. Vaikka enemmistö vastaajista koki elämänlaatunsa hyväksi, itsemääräämisoikeus ei aina toteudu eivätkä palvelut ja tarpeet aina kohtaa.

Koronarokotevelvoite työntekijöille voimaan helmikuun alusta

Tartuntatautilakiin tehtiin joulukuussa 2021 väliaikainen muutos, joka edellyttää vakaville seurikselli alttiiden kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä koronarokotteen ottamista tai sairastamalla saatua suojaa tautia vastaan helmikuun alusta alkaen.

Influenssarokotus on tärkeä

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät kuuluvat riskiryhmään, jolle suositellaan influenssarokotuksen ottamista. Sama suositus koskee hengityslaitteen käyttäjien lähipiiriä sekä heidän parissaan työskenteleviä.

Tietoa päivystykselle ja sairaalaan

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjä saattaa äkillisessä tilanteessa päätyä terveydenhuollossa sellaiseen paikkaan, jossa hengitystukihoidon tuntemus on rajallista. Oheinen lomake täytettynä antaa kulloisellekin hoitavalle taholle niitä tietoja, joita se tarvitsee. Tulosta ja täytä, ja pidä aina mukanasi!

Skip to content