Tunne oikeutesi

Hengityshalvauspotilaiden erityisasema

Hengityshalvaus-statuksen saaneiden elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien asemasta säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelta 1992 eli ns. asiakasmaksulaissa sekä sitä koskevassa asetuksessa. Niiden perusteella hengityshalvauspotilaat ovat sairaalan kirjoilla olevia laitospotilaita, vaikka asuisivat kotona ja palvelut järjestettäisiin kotiin.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734

Kattava selvitys nykytilanteesta löytyy Vammaispalvelukäsikirjan sivuilta https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/hengityshalvauspotilaiden-erityistilanne

Muiden elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien asema

Henkilö, jolla ei ole hengityshalvauspäätöstä, mutta joka käyttää elämää ylläpitävää hengityslaitetta, saa tarvitsemiaan palveluita terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain perusteella.

Hengityslaitepotilaat ry seuraa lainsäädännön muutosten etenemistä

Syksyllä 2019 peruspalveluministeri Krista Kiuru on kutsunut vammaisjärjestöt osallistumaan sote-uudistuksen valmisteluun. Myös Hengityslaitepotilaat ry osallistuu sekä Vammaisfoorumin kantta että suoraan tähän vaikuttamistyöhön. Yhdistys seuraa ja tiedottaa lakivalmistelujen etenemisestä aktiivisesti.

Skip to content