Hengityshalvausstatus

Tältä sivulta löydät artikkeleita, jotka käsittelevät hengityshalvausstatusta

Mikä on hengityshalvaus?

Hengityshalvaus-sanalla viitataan siihen, että ihminen tarvitsee hengissä säilyäkseen hengitystukea. Hengityshalvaus ei ole diagnoosi, vaan hallinnollinen päätös, joka koskee elämää ylläpitävän hengitystukihoidon järjestämistä. Sairaalat päättävät statuksen myöntämisestä hiukan vaihtelevin kriteerein. Hengityshalvauspotilaaksi kutsutaan henkilöä, joka on saanut erikoissairaanhoidossa hallinnollisen hengityshalvausstatuksen. Elämää ylläpitävän hengityslaitteen tarpeen taustalla on usein

Lue lisää »

Miten hengityshalvausstatuksen saaneiden palvelut järjestetään

Hengitystuesta huolehtiminen järjestetään kotona yleensä työntekijäringin avulla. Osa sairaaloista palkkaa itse työntekijät työskentelemään hengityshalvausstatuksen omaavan kotona, osa sairaaloista on kilpailuttanut kotiin tuotavat työntekijäpalvelut. Myös kunta saattaa olla työntekijäringin järjestäjä. Useimmiten työntekijät ovat terveydenhuollon ammattilaisia (lähinnä lähihoitajia), mutta joskus myös omaiset tai läheiset osallistuvat huolenpitoon joko

Lue lisää »

Erillissopimus

Muutamalla hengityshalvausstatuksen omaavalla henkilöllä maassamme on ns. erillissopimus. Erillissopimuksessa statuksen omaava on solminut sairaanhoitopiirin kanssa erillisen sopimuksen, jonka perusteella hän itse toimii työnantajana työntekijäringin jäsenille. Erillissopimuksia on solmittu esimerkiksi työssäkäynnin tai erityisten muiden elämäntilanteiden vuoksi. Erillissopimuksen solminut statuksen omaava on täysin vastuussa työntekijöistään. Hän vastaa

Lue lisää »

Vammaispalvelulain uudistuksen väliaikatietoja

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla oleva vammaispalvelulain uudistus koskee myös hengityshalvausstatuksen omaajia, sillä uudistuksen yhteydessä on tarkoitus poistaa hengityshalvausstatus lainsäädännöstä. Uuden vammaispalvelulain myötä nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien on tarkoitus saada palvelunsa samoin kuin muidenkin vammaisten ihmisten eli vammaispalvelulain perusteella. Vammaispalvelulain mukaiset palveluihin on subjektiivinen oikeus. Vammaispalvelulain tulevaa

Lue lisää »

Vammaispalvelulakiluonnos hengityshalvausstatuksen omaajien näkökulmasta

Yhdistyksemme järjesti 7.4.2022 tilaisuuden, jossa esiteltiin lausuntokierroksella ollutta vammaispalvelulakiesitystä hengityshalvausstatuksen omaajien näkökulmasta. Tulossahan on suuri muutos, kun hengityshalvausasioita koskeva sääntely asiakasmaksulaissa suunnitellaan purettavaksi ja palveluja järjestettäväksi samoin perustein kuin muilla vammaisilla ihmisillä eli vammaispalvelulain perusteella. Ohessa ovat tialisuuden esitysten diat, joiden avulla pääsee tutustumaan myös

Lue lisää »
Skip to content