Ajankohtaisia uutisia:

THL:ssä keskusteltiin hengityshalvauspotilaiden palveluiden järjestämisestä ja hankinnasta 16.9.2019

Tilaisuudessa puhuttiin asiasta sekä sairaanhoitopiirien, järjestömme että hankintalain mahdollisuuksien näkökulmista.

Puheenvuoron pitäjinä olivat osastonylilääkäri Waltteri Siirala TYKSistä, Ilka Haarni ja Jukka Sariola Hengityslaitepotilaat ry:stä, lakimies Kirsi-Maria Malmlund sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä hankintajuristit Timo Martelius HUSista ja Susanna Lehti. Paikalla oli sosiaali- ja terveysalan eri ammattilaisia ja vammaisjärjestöväkeä. Tilaisuus oli osa THL:n järjestämää vammaispalveluiden hankintaa ja järjestämistä koskevaa koulutuskierrosta, jossa halutaan tuoda esiin nykyisen hankintalain tarjoamia mahdollisuuksia palveluiden hankinnassa.

Nykyinen hankintalaki velvoittaa palveluiden käyttäjien tarpeiden huomioimiseen hankinnassa ja tämä koskee varsinkin erityistarpeita, joista hengityshalvausstatuksen omaavien palveluissakin osin on kyse. Palveluiden käyttäjiä pitää kuulla. Järjestömme nostikin omassa puheenvuorossaan esiin asiakasosallisuuden lisäämisen tarpeellisuuden – asiakasosallisuus edistää palveluiden käyttäjien tarpeiden ymmärtämistä ja siten vaikuttavien palveluiden järjestämistä. Ministeriön edustaja toteisi myös, että valtakunnallinen ohjaus ja verkostoyhteistyö ovat keskeisessä asemassa hengityshalvauspotilaiden palveluiden järjestämisessä.

Hengityshalvausstatuksen omaavien palvelut (työntekijärinki) voidaan järjestää joko julkisena toimintana tai ostopalveluna. Ostopalvelu voidaan puolestaan järjestää erilaisin tavoin tai suorahankintana, joka tosin edellyttää erityisiä perusteluja. Hankintaosaaminen ja erilaisten hankintavaihtoehtojen mahdollisuuksien tunteminen ovat tärkeässä roolissa vuonna 2017 uudistuneessa hankintalaissa, sillä kilpailutus muutamien vuosien välein ei suinkaan ole välttämätöntä.

Asiakasosallisuudesta todettiin, että se alkaa jo ennen hankintaa, palveuiden hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa, ja jatkuu koko hankinnan ajan toiminnan valvonnassa eli myös asiakaspalautteessa. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tärkeä osa palveluiden toimivuuden seurantaa ja arviointia. Ylipäänsä, hankinnan suunnittelu ja valmistelu ovat tärkein osa palveluiden järjestämisen onnistumista. Asiakasosallisuutta voidaan toteuttaa esimerkiksi infoilla, eri vaihtoehtojen esittelyllä ja työpajoilla, joissa palveluiden käyttäjät pääsevät vaikuttamaan. Palveluiden käyttäjiä kannattaa myös haastatella.

Mikäli päädytään ostopalveluihin, niiden tarjouspyynnöissä tulee kuvata asiakkaan asema ja oikeudet. Myös palveluntuottajalle tulee asettaa asiakasosallisuutta koskevia tehtäviä.

Tilaisuuden keskustelussa mietittiin muun muass, olisiko valtakunnallinen hankinta yksi tapa lisätä asiantuntevuutta hengityshalvauspotilaiden palveluiden järjestämisessä.

Lisää uutisia:

Hengityshalvausasioita webinaarissa 31.3.

Korona-ajan takia viime kesästä tälle keväälle siirtynyt Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin -tilaisuus pidettiin vihdoin 31.3. etäyhteyksin. Webinaarin ensimmäinen puhuja Päivi Nurmi-Koikkalainen THL:stä pohti

Lue lisää »
Skip to content