Ajankohtaisia uutisia:

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli yhdistystä

Hengityslaitepotilaat ry sai kutsun tulla kuultavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 17.1.2019. Aiheena oli hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi.

Esityksessä oleva vammaispalvelulaki sisältää sellaiset määräykset, joiden perusteella myös elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien palvelut järjestetään. Hengityshalvauspotilaita koskeva erityislainsäädäntö ollaan kumoamassa.

Lausunnossaan yhdistys tähdensi, että vammaispalvelulain mukaiset avohoidon palvelut pitää olla selkeästi kirjattuna. Sellaista mahdollisuutta ei saa tulla, että hengityslaitetta käyttävä joutuu laitoshoitoon, koska vammaispalvelulaista ei löytyisi riittäviä kotiin tuotuja palveluja.

Asiantuntijalausunto_Hengityslaitepotilaatry

Lisää uutisia:

Hengityshalvausasioita webinaarissa 31.3.

Korona-ajan takia viime kesästä tälle keväälle siirtynyt Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin -tilaisuus pidettiin vihdoin 31.3. etäyhteyksin. Webinaarin ensimmäinen puhuja Päivi Nurmi-Koikkalainen THL:stä pohti

Lue lisää »
Skip to content