Perusoikeuksien toteutuminen ja tartuntojen ehkäisy

Valvira on lähettänyt kunnille yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa laaditun ohjeen, jossa se muistuttaa kuntia ja palveluntuottajia siitä, ettei perustuslain mukaisia kansalaisten perusoikeuksia tarpeettomasti ja lainvastaisesti rajoiteta. Palvelujen tuottajien tulee huomioida, että vaikka tartuntojen ehkäisy on keskeisen tärkeää COVID-19 -tilanteessa, on rajoittamista koskien noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tartuntataudin perusteella tehtävästä perusoikeuksien rajoittamisesta päättää aina tartuntataudeista vastaava lääkäri

Tartuntatautilaissa on säädetty, että ainoastaan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa asiakkaan karanteeniin, jos hänen epäillään altistuneen COVID-19 –infektiolle tai eristää asiakkaan, jos hänen todetaan sairastuneen COVID-19 –infektioon. Tartuntataudin perusteella tehtyihin karanteeni- ja eristämispäätöksiin liittyviä rajoituksia ei voida yksikön omasta aloitteesta laajentaa yksikön kaikkia asiakkaita koskeviksi.

Asumispalveluyksiköissä on muistettava, että asiakkaiden ja heidän läheistensä tapaamisia ja vierailuja ei voi kategorisesti kieltää, eikä asiakkaan poistumista yksiköstä voi estää ilman lakiin perustuvaa syytä, mikäli asiakas ei ole tartuntatautilain mukaisesti eristetty tai karanteenissa. Vammaisten henkilöiden liikkumista pois asumisyksiköstä ei voida rajoittaa muuten kuin tartuntatautilain mukaisilla päätöksillä.

osa vammaispalvelujen asiakkaista voivat kuulua COVID-19 –taudin riskiryhmään, minkä vuoksi asiakasturvallisuuden varmistamiseksi sekä vierailujen että ulkoilun aikana on huolehdittava asianmukaisesta suojautumisesta ja turvaetäisyydestä, kuten vanhustenhuollon palveluissa.

Vastuuhenkilön on varmistuttava ohjeiden noudattamisesta

Toimintayksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava siitä, että tämä ohje käydään asiakastyötä tekevän henkilöstön kanssa läpi. Kuntien ja yksityisten palveluntuottajien tulee omavalvonnallisin keinoin varmistua siitä, että ohjetta noudatetaan kaikissa toimintayksiköissä. Kuntien tulee valvoa ohjeen noudattamista sekä omissa että ostamissaan yksityisen palvelujen tuottajien yksiköissä.

Kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien tulee huolehtia palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti kaikissa tilanteissa. Mahdolliseen seuraavaan tartuntatautitilanteen pahenemiseen tulee valmistautua ja varautua siten, että asiakkaiden perusoikeudet toteutuvat eikä heidän oikeusturvansa vaarannu samalla kun huolehditaan tartuntojen ehkäisystä.

Valviran ja avien ohje

Lisää ajankohtaisia uutisia:

Hengityslaitepotilaat ry on tärkeä tuki

Tänään 11.9. Helsingin Säätytalon edessä osoitetaan mieltä suunniteltuja sote-järjestöjen rahoituksen leikkauksia vastaan. Myös Hengityslaitepotilaat ry ilmaisee huolensa leikkaussuunnitelmista. Hengityslaitepotilaat ry:tä tarvitaan jatkossakin, sillä yhdistyksemme lisäksi

Lue lisää »

Etävuosikokous la 22.8.

Keväällä yhdistyksemme päätti poikkeuslain turvin siirtää Hengityslaitepotilaat ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen loppukesään. Koronan toinen aalto on antanut merkkejä tulostaan, siksi yhdistyksen hallitus päätti toteuttaa vuosikokouksen etäyhteydellä.Sääntömääräinen

Lue lisää »

Kotisivuilla laaja koronatietopaketti

Yhdistys on koonnut ja päivittänyt elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien kannalta tärkeää koronavirukseen liittyvää tietoa uudelle Koronainfo-sivulle https://hengityslaitepotilaat.fi/tietoa/koronainfo/ Sivulta löytyy tietoa ja toimintaohjeita sekä trakeostomiaan että

Lue lisää »
Skip to content