Ajankohtaisia uutisia:

Nyt käynnissä oleva asiakasmaksulain osauudistus ei käsittele hengityshalvauspotilaita

Yhdistyksemme on saanut huolestuneita yhteydenottoja asiakasmaksulain uudistukseen liittyen. Käynnissä on kuitenkin lain osauudistus, joka ei kosketa hengityshalvauspotilaiden asemaa. Osauudistuksessa laajennetaan sen sijaan maksuttomia palveluita kansalaisille mm. perusterveydenhuollossa. Suunnittelilla on myös pitkäaikaisten asumispalvelujen maksujen kirjaaminen lakiin ja kotona annettavalle palvelulle määriteltävä maksutaulukko.

Lisäksi vahvistettaisiin kunnan velvollisuutta alentaa maksua tai jättää se perimättä tilanteissa, joissa maksun periminen voisi vaarantaa asiakkaan toimeentulon. Tällä ja muilla valmisteltavilla uudistuksilla pyritään vähentämään etenkin pienituloisimpien asiakkaiden maksurasitusta ja ehkäisemään maksujen päätymistä ulosottoon.

Asiakasmaksulain osauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2021.

Sen sijaan hengityshalvausstatukseen liittyvät muutokset ovat suunnitteilla vasta myöhemmin samaan aikaan vammaispalvelulain uudistuksen ja sote-uudistuksen yhteydessä. Yhdistyksemme tiedottaa näistä uudistuksista heti, kun niistä on tarkempaa tietoa.

Lisää uutisia:

Hae uutta VENHO-apurahaa

TYKSin Hengitystukiyksikkö on perustanut VENHO-apurahan, jota voivat hakea mm. neuromuskulaarista hengitysvajausta sairastavat henkilöt ja heidän omaisensa erilaiseen virkistystoimintaan. Hakemuksia otetaan vastaan huhtikuun loppuun saakka. Tarkemmat

Lue lisää »
Skip to content