Lausunnot

Tältä sivulta löydät artikkeleita, jotka käsittelevät hengityslaitehoitoa ja elämää hengityslaitteen kanssa. Sivu päivittyy uusilla artikkeleilla jatkossa. 

Lausunto Taksiliikenteen erityisryhmien koulutusta koskevasta määräysluonnoksesta

Asia: TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020 Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskeva määräysluonnos Asiantuntijalausunto Hengityslaitepotilaat ry Järjestömme kiittää mahdollisuudesta lausua taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskevasta määräysluonnoksesta.  Luonnos on jäsenistömme turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta olennainen, sillä siinä käsitellään ehdotusta erityisryhmien edustajia – joihin elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävät ihmiset kuuluvat – kuljettavien taksinkuljettajien koulutuksesta.

Lue lisää »

Lausunto YKn vammaisyleissopimuksen kansallisesta toimintaohjelmasta 2020-2023

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnosta koskeva kuulemistilaisuus 6.11.2020 Kirjallinen lausunto Hengityslaitepotilaat ry Hengityslaitepotilaat ry kiittää kutsusta kansallisen toimintaohjelman luonnosta koskevaan kuulemistilaisuuteen. Yhdistyksemme toivoo julkiselta sektorilta proaktiivisuutta vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisessä ja toteuttamisessa. Se toteutuu nykyistä paremmin, kun kaikille tasoille ja tahoille luodaan vakiintuneet ja automaattiset

Lue lisää »

ASIANTUNTIJALAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE

Viite: HE 159/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain javarhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaHengityslaitepotilaat ry kiittää mahdollisuudesta lausua viitteessä mainitussa asiassa.Hengityslaitepotilaat ry on vuonna 1956 perustettu hengityslaitetta käyttävien yhdysside ja oikeuksienvalvoja. Yhdistys oli vaikuttamassa siihen, että 1962 tuli voimaan laki, joka

Lue lisää »

STM:lle ja sen selvitysryhmälle hengityshalvauspotilaiden sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden järjestämisestä sote-uudistuksessa

JohdantoElämää ylläpitävän hengityslaitteen kanssa eläminen on arvokasta, mielekästä ja merkityksellistä elämää (ks.YK:n vammaissopimuksen artikla 3). Hengityslaitteen käyttäjät ovat oikeutettuja itsemääräämiseen sekä itsenäiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vailla syrjintää. Nämä Suomea sitovat YK:n vammaissopimuksen mukaiset perus- ja ihmisoikeudet eivät valitettavasti vielä toteudu täysimääräisesti maassamme,eivätkä hengityslaitetta

Lue lisää »

Lausunto Vammaisfoorumille rinnakkaisraporttia varten

Lausunto YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraportoinnin tueksi Hengityslaitepotilaat ry on vuodesta 1956 seurannut suomalaisten hengityslaitetta käyttävien ja erityisesti hengityshalvausstatuksen saaneiden henkilöiden tilannetta. Hengityshalvauspotilaiden asema ei ole tällä hetkellä yhdenvertainen muihin vammaryhmiin nähden, vaan heistä on säädetty asiakasmaksulaissa ja sen asetuksessa. Heidän henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluitaan ei pääsääntöisesti

Lue lisää »
Skip to content