Ajankohtaisia uutisia:

Kaikki Suomen hengityshalvausstatuksen omaajat, vastatkaa valtakunnalliseen kyselyyn!

hengityskone pyörätuolissa takaa kuvattuna, tuolissa istuu henkilö, josta näkyy vain selkä

Hengityshalvausstatuksen omaajille suunnattu kysely on valtakunnallinen seurantakysely ja tarkoitettu kaikille statuksen omaajille, myös niille jotka eivät ole yhdistyksemme jäseniä. Kysely on jatkoa vuonna 2019 tehdylle ”Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut” -selvitykselle ja sisältää tärkeitä kysymyksiä nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Sinä hengityshalvausstatuksen omaaja, vastaa ja levitä tietoa tästä valtakunnallisesta kyselystä kaikille muillekin tuntemillesi hengityshalvausstatuksen omaajille, jotta saisimme mahdollisimman monta vastausta! Linkki kyselyyn löytyy tämän jutun lopusta.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista ja tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa. Kyselyn tekijät ovat salassapitovelvollisia kaikista henkilötiedoista, jotka kyselyn keruun yhteydessä mahdollisesti päätyvät heidän tietoonsa. Kyselyn vastaukset säilytetään anonyymeina suojatussa sähköisessä muodossa.

Voit siis vastata sähköisesti. Voimme lähettää myös paperisen lomakkeen vastauskuorineen. Voimme myös soittaa tai järjestää Teamsilla etähaastattelun, jolloin haastattelija vastaa kyselyn vastausten tallentamisesta. Myös omaiset, läheiset ja hoitajat voivat auttaa vastaamisessa. Yhdistyksen tutkimusavustaja tai vastuutukija ovat pyydettäessä yhteydessä kaikkiin niihin, joille sähköinen vastaaminen on hankalaa.

Lisätietoja kyselystä ja sen toteuttamisesta antaa vastuututkija Ilka Haarni 045-1515448, ilka.haarni@hengityslaitepotilaat.fi.

Vastaamaan pääsee tästä linkistä:

https://q.surveypal.com/Valtakunnallinen-hengityshalvausstatuksen-omaajien-kysely

Vastaathan vuoden loppuun mennessä!

Lisää uutisia:

Skip to content