Ajankohtaisia uutisia:

Hengityslaitepotilaat ry STM:n osallisuustyöryhmän kuultavaksi

Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistyi tammikuussa työryhmä vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa. Työryhmä on perustettu eduskunnan velvoittamana Ei Myytävänä -kansalaisaloitteen johdosta. Työryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä sekä selventää oikeussuojakeinoja.

Työryhmä järjestää varsinaisen työskentelynsä lisäksi erilaisia teemakokouksia, joihin kutsutaan asiantuntijoita kuultaviksi. Yksi teema myöhemmin kevään aikana on hengityshalvauspotilaiden erityiskysymykset osallisuuden näkökulmasta, ja yhdistyksemme on kutsuttu siihen asiantuntijaksi.

Tämän linkin takaa löydät STM:n nettisivujen uutisen työryhmästä: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osallisuustyoryhma-valmistelemaan-vammaisten-henkiloiden-osallisuutta-turvaavia-saannoksia

Tämän linkin takaa löydät lisätietoa työryhmästä: https://stm.fi/hanke?tunnus=STM129:00/2019

Lisää uutisia:

Hae uutta VENHO-apurahaa

TYKSin Hengitystukiyksikkö on perustanut VENHO-apurahan, jota voivat hakea mm. neuromuskulaarista hengitysvajausta sairastavat henkilöt ja heidän omaisensa erilaiseen virkistystoimintaan. Hakemuksia otetaan vastaan huhtikuun loppuun saakka. Tarkemmat

Lue lisää »
Skip to content