Ajankohtaisia uutisia:

Hae uutta VENHO-apurahaa

TYKSin Hengitystukiyksikkö on perustanut VENHO-apurahan, jota voivat hakea mm. neuromuskulaarista hengitysvajausta sairastavat henkilöt ja heidän omaisensa erilaiseen virkistystoimintaan. Hakemuksia otetaan vastaan huhtikuun loppuun saakka. Tarkemmat ohjeet hakemiseen löytyvät uutisen lopusta.

TYKS tiedottaa, että Hengitystukiyksikkö haluaa tukea apurahalla neuromuskulaarisen hengitysvajauksen parissa tehtävää hoitotyötä, opiskelua sekä tutkimusta.

Hengitystukiyksikkö on varannut kokonaissummasta osan myös neuromuskulaarista hengitysvajausta sairastavien potilaiden sekä heidän omaisten virkistystoimintaa varten. Rahallisen tuen myöntämisestä ja suuruudesta päättää Hengitystukiyksikkö. Lisätietoja sihteeri Susanna Sarva, susanna.sarva@tyks.fi

 VENHO-apurahan säännöt

1. Apurahaa voidaan myöntää neuromuskulaarisen hengitysvajauksen parissa tehtävän hoitotyön, tutkimustyön, sekä ammatillisen kouluttautumisen edistämistä varten.

2. Apurahaa voidaan myöntää edellä mainittujen hankkeiden lisäksi myös potilaan virkistystoiminnan tukemista ja mahdollistamista varten.

3. Apuraha voidaan myöntää yhtä hanketta kohden samalle henkilölle tai työryhmälle yhden kerran.

4. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.

5. Apurahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, jossa kuvataan hankkeen tausta, tarkoitus, aikataulu sekä mahdollinen hyöty potilasnäkökulmasta.

6. Apuraha on nostettava viimeistään 3 kk:n kuluessa sen myöntämisestä.

7. Opinnäyte-, ja väitöskirjatyötä varten myönnetyiltä apurahan saajilta voidaan edellyttää esitystä kansallisilla VENHO-päivillä.

8. Ulkomaiseen koulutukseen, opinnäytetyöhön tai tieteelliseen tutkimustyöhön myönnetyiltä apurahan saajilta voidaan edellyttää myös lyhyttä yhteenvetoa seuraavien kansallisten VENHO-päivien yhteydessä julkaistavassa VENHO-lehdessä.

9. Hengitystukiyksikkö varaa oikeuden myöntää tai olla myöntämättä apurahaa.

10. Hengitystukiyksikkö varaa oikeuden muutoksiin.

11. Kirjallinen hakemus tulee jättää 30.4.2020 mennessä osoitteeseen: Hengitystukiyksikkö, rak 9, PL 52, 20521 Turku

Kirjekuoreen kannattaa merkitä, että kyseessä on VENHO-apurahahakemus.

Lisää uutisia:

Hengityslaitepotilaat ry on tärkeä tuki

Tänään 11.9. Helsingin Säätytalon edessä osoitetaan mieltä suunniteltuja sote-järjestöjen rahoituksen leikkauksia vastaan. Myös Hengityslaitepotilaat ry ilmaisee huolensa leikkaussuunnitelmista. Hengityslaitepotilaat ry:tä tarvitaan jatkossakin, sillä yhdistyksemme lisäksi

Lue lisää »

Etävuosikokous la 22.8.

Keväällä yhdistyksemme päätti poikkeuslain turvin siirtää Hengityslaitepotilaat ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen loppukesään. Koronan toinen aalto on antanut merkkejä tulostaan, siksi yhdistyksen hallitus päätti toteuttaa vuosikokouksen etäyhteydellä.Sääntömääräinen

Lue lisää »

Kotisivuilla laaja koronatietopaketti

Yhdistys on koonnut ja päivittänyt elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien kannalta tärkeää koronavirukseen liittyvää tietoa uudelle Koronainfo-sivulle https://hengityslaitepotilaat.fi/tietoa/koronainfo/ Sivulta löytyy tietoa ja toimintaohjeita sekä trakeostomiaan että

Lue lisää »
Skip to content