Hengityshalvausstatus:

Erillissopimus

Muutamalla hengityshalvausstatuksen omaavalla henkilöllä maassamme on ns. erillissopimus. Erillissopimuksessa statuksen omaava on solminut sairaanhoitopiirin kanssa erillisen sopimuksen, jonka perusteella hän itse toimii työnantajana työntekijäringin jäsenille.

Erillissopimuksia on solmittu esimerkiksi työssäkäynnin tai erityisten muiden elämäntilanteiden vuoksi.

Erillissopimuksen solminut statuksen omaava on täysin vastuussa työntekijöistään. Hän vastaa kaikista työnantajavelvoitteista itse, rekrytoi ja perehdyttää työntekijät itse sekä hoitaa muun muassa palkanmaksun, verot ja vakuutukset. Sairaanhoitopiiri ei osallistu työntekijöiden perehdyttämiseen, mutta se on voinut järjestää näille työhöntulotarkastuksen.

 On tärkeä huomata, että erillissopimus koskee vain työnantajuutta, ja muu hoitovastuu ja päätöksenteko säilyvät edelleen sairaanhoitopiirillä.

Erillissopimus vaatii statuksen omaavalta nykyisin huomattavaa työmäärää. Yhdistys haluaa olla mukana kehittämässä mallia, jossa työnantajuuden velvoitteita, esimerkiksi palkanmaksua, voitaisiin ulkoistaa kuten vammaispalveluissa on voitu tehdä henkilökohtaisten avustajien palkanmaksussa. Niissä sairaanhoitopiireissä, joissa erillissopimuksia on solmittu, palkanmaksuun ei tähän mennessä ole myönnetty korvausta.

Lisätietoja erillissopimuksista saa tarvittaessa yhdistyksemme puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta.

Lisää aiheesta:

Vammaispalvelulain uudistuksen väliaikatietoja

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla oleva vammaispalvelulain uudistus koskee myös hengityshalvausstatuksen omaajia, sillä uudistuksen yhteydessä on tarkoitus poistaa hengityshalvausstatus lainsäädännöstä. Uuden vammaispalvelulain myötä nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien

Lue lisää »

Erillissopimus

Muutamalla hengityshalvausstatuksen omaavalla henkilöllä maassamme on ns. erillissopimus. Erillissopimuksessa statuksen omaava on solminut sairaanhoitopiirin kanssa erillisen sopimuksen, jonka perusteella hän itse toimii työnantajana työntekijäringin jäsenille.

Lue lisää »

Mikä on hengityshalvaus?

Hengityshalvaus-sanalla viitataan siihen, että ihminen tarvitsee hengissä säilyäkseen hengitystukea. Hengityshalvaus ei ole diagnoosi, vaan hallinnollinen päätös, joka koskee elämää ylläpitävän hengitystukihoidon järjestämistä. Sairaalat päättävät statuksen

Lue lisää »
Skip to content