Elämä hengitystuen kanssa

Tältä sivulta löydät käytännön tietoa teemoista, jotka liitttyvät hengityslaitehoitoon ja elämään hengityslaitteen kanssa.

Voit ehdottaa aiheita ja valmiita tekstejä yhteydenottolomakkeen kautta. Lomakkeen löydät täältä.
 

Invasiivisen hengitystuen aloittaminen

Älä jää yksin trakeostomian ja invasiivisen hengitystuen kanssa!
Muista samassa tilanteessa elävistä on paljon iloa harvinaisessa elämäntilanteessa. He ymmärtävät arkea hengityslaitteen kanssa ja heillä on paljon käytännön tietoa, jota et välttämättä löydä muualta...

Tunne oikeutesi

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien oikeuksieen vaikuttaa moni laki.Perus- ja ihmisoikeudet ovat kaikille elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille samat.

Hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset

Hengityslaitepotilaat ry on laatinut vertaiskehitetyt hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Suositusten lähtökohtana on hengityshalvausstatuksen omaavien ihmisten osallisuus YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.

Tietoa päivystykselle ja sairaalaan

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjä saattaa äkillisessä tilanteessa päätyä terveydenhuollossa sellaiseen paikkaan, jossa hengitystukihoidon tuntemus on rajallista. Oheinen lomake täytettynä antaa kulloisellekin hoitavalle taholle niitä tietoja, joita se tarvitsee. Tulosta ja täytä, ja pidä aina mukanasi!

HUS-alueen potilas voi nyt tehdä itse vaarailmoituksen

HUS kehittää potilasturvallisuutta avaamalla alueensa potilaille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden tehdä itse läheltä-piti -tilanteista vaarailmoitus. Tämä koskee myös hengityshalvausstatuksen omaajien kotona tapahtuvaa hoitoa.

Hammashoito

Hengityshalvauspotilaat ry:n pyynnöstä ohessa kannanottoni hengityshalvauspotilaan hammashoidon kustannusten korvattavuuden lainmukaisuuteen; Hengityshalvauspotilaita koskeva lainsäädännön nykytila on niukka. Ainoa nimenomainen voimassa oleva säännös hengityshalvauspotilaista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa...

Imeminen

Hengitystuen mukana tulee usein tarve imulaitteelle. Imulaite auttaa, kun oma yskimisvoima ei riitä. Sen avulla saa keuhkot tyhjemmäksi limasta, ja liian syljen pois suusta.

Hengityskone ja lentäminen

Vaikka hengityskoneen käyttötarve olisi kokoaikaista, niin lentäminen on kuitenkin mahdollista. Tietyt kriteerit pitää kuitenkin täyttyä...

Hygroskooppinen kostuttaja

Hengityslaitteen kautta tuleva ilma ei saa olla liian kuivaa. Yksi vaihtoehto on käyttää hygroskooppista kostuttajaa.

Invasiivisen hengitystukihoidon vaihtoehdon tarjoamista ALSia sairastaville eettisesti perusteltua

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on antanut lausunnon ALSia sairastavien hoidon etiikasta. Lausunnon mukaan ”Invasiivisen hengitystukihoidon voidaan katsoa olevan yksi konkreettinen keino turvata henkilön oikeutta elämään, jolloin tämän elämää ylläpitävän hoitomuodon tarjoaminen yhtenä vaihtoehtona on tärkeää.”

Hengityshalvausstatuksen omaavien tilanne 2019

Hengityslaitepotilaat ry:n toteuttama kysely kartoittaa hengityshalvauspotilaiden arkea, hyvinvointia ja palveluiden tilannetta sekä palveluiden kehittämiseen liittyviä toiveita. Vaikka enemmistö vastaajista koki elämänlaatunsa hyväksi, itsemääräämisoikeus ei aina toteudu eivätkä palvelut ja tarpeet aina kohtaa.

Lisähälytin yölliseen turvallisuuteen

Hengityskoneen käyttöön liittyy aina toimia vaativia tilanteita, jotka tulevat ennakoimatta. Tällaisia ovat esimerkiksi letkun irtoaminen jostain kohtaan tai liman nousu, joka haittaa hengitystä. Silloin tarvitaan työvuorossa olevan työntekijän reagointia...

Influenssarokotus on tärkeä

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät kuuluvat riskiryhmään, jolle suositellaan influenssarokotuksen ottamista. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ne, joilla on hengitystä vaikeuttava sairaus tai joiden hengitys voi merkittävästi vaikeutua infektion takia. Sama suositus koskee hengityslaitteen käyttäjien lähipiiriä sekä heidän parissaan työskenteleviä...

Skip to content