Kirjoittaja meme

Hygroskooppinen kostuttaja

Käytän tässä kirjoituksssa nimitystä kostuttaja ns. hygroskoopiselle kostuttajalle (aktiivinen, eli lämmitettävä vesihaude on eri tilanne).  Kostuttaja ei saisi olla kostuttaja/suodatin yhdistelmä. Suodattimesta ei ole infektioriskin kannalta mitään positiivistä puolta sillä pelkkä kostuttaja estää oikein käytettynä bakteerien leviämisen yhtä hyvin. Kostuttaja/suodatin yhdistelmä kasvattaa kuollutta tilaa ja virtausvastusta.   Kostuttaja tulisi vaihtaa riittävän usein, ei sen takia että

Jatka lukemista »

Hammashoito

VASTAUS HENGITYSHALVAUSPOTILAAN HAMMASHOIDON KUSTANNUSTEN KORVATTAVUUTEEN  Hengityshalvauspotilaat ry:n pyynnöstä ohessa kannanottoni hengityshalvauspotilaan hammashoidon kustannusten korvattavuuden lainmukaisuuteen;  Hengityshalvauspotilaita koskeva lainsäädännön nykytila on niukka. Ainoa nimenomainen voimassa oleva säännös hengityshalvauspotilaista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja -asetuksessa (912/1992), myöhemmin asiakasmaksulaki. Hallituksen esityksen (216/1991) perustelujen mukaan tarkoituksena on pitää voimassa entinen hengityshalvauspotilaiden hoitokäytäntö, joka on

Jatka lukemista »

Juhlapuhe – 50-vuotisjuhla

Arvoisat juhlivan yhdistyksen jäsenet! Hyvät juhlavieraat! Tämä ilon ja kiitoksen juhla on palauttanut mieleeni onnellisen päivän perheemme elämässä elokuussa 1983. Kalle Könkkölä antoi silloin pojallemme Jukalle käyttöön varalla olleen hengityskoneensa. Jukalla oli takanaan pitkä sairaalassaoloaika. Aina välillä hän pääsi kotiin. Kotonaolot jäivät kuitenkin lyhyiksi, sillä oma hengityskyky ei ollut riittävä. Myös jatkuva liman imeminen oli

Jatka lukemista »

Hengityslaitepotilaat ry:n logo

Logo esiteltiin julkisen sanan edustajille lokakuussa 1963. Merkin on suunnitellut mainostaiteilija Pekka Nissinen. Hengityslaitepotilaat ry:n logon perusrakenteen muodostaa ns. Pettay’n käsipalje, joka on yksinkertaisin olemassaolevista hengityslaitteista. Hengityslaite on merkissä kuvattu pelkistetyssä lehden muodossa. Tämä muoto symboloi elämää, samoin kuin merkin vihreä värikin.

Jatka lukemista »

Hengityslaitepotilaat ry:n synty

Hengityslaitepotilaiden yhdistyksen syntysanat voidaan ehkä tiivistää lyhyesti raitiovaunun hilpeään kilahdukseen, joka havahdutti liikuntakyvyttömänä maanneen hengityskoneeseen kytketyn maisteri Olli Aron horroksesta, joka painajaisunen tavoin oli ympäröinyt hänet syksystä 1954 polioon sairastumisen jälkeen. Elämä ei ollutkaan seisahtunut – se pyöri, eli ja hengitti ympärillä kuten ennenkin – sitä vain oli uskallettava ottaa sarvista kiinni, vaikkakin vain ajatuksen

Jatka lukemista »

Asiakasmaksulakiehdotus eduskunnalle

Asiakasmaksulakiehdotus koskettaa hengityshalvauspotilaiden asemaa, koska siinä ehdotetaan poistettavaksi hengityshalvauspotilaiden erityisasema lainsäädännöstä. Tämän jälkeen ei enää puhuttaisi hengityshalvauksesta, sillä se ei ole diagnoosi vaan hallinnollinen käsite. Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät eivät lähtökohtaisesti enää olisi sairaalan kirjoilla vaan palvelut järjestettäisiin uudistuvan vammaispalvelulain nojalla. Ehdotuksen taustalla on ajatus yhdenvertaisuudesta. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäisiin jatkossa nykyisille hengityshalvauspotilaille samalla tavoin kuin

Jatka lukemista »

Kalle Könkkölän siunaustilaisuus 26.10

Hallituksemme jäsen, pitkäaikainen Hengityslaitepotilaat ry:n toiminnanjohtaja, hengityslaitetta käyttävien ihmisten esikuva ja uraauurtavaa työtä vammaisten hyväksi tehnyt Kalle Könkkölä (16.1.1950–11.9.2018) on poissa. Hänen kaikille avoin siunaustilaisuutensa on 26. lokakuuta klo 12.00. Temppeliaukion kirkossa. Kallen toive on, että muistamiset kehitysmaiden vammaisten hyväksi: http://www.abilis.fi/lahjoita/. Kalle toimi vuosikymmenien ajan kaiken muun vaikuttamistyön lisäksi yksittäisten hengityslaitetta käyttävien hyväksi. Hänen toiminnallaan oli

Jatka lukemista »

Uusi vammaispalvelulakiehdotus eduskuntaan

Hallitus antoi uuden vammaispalvelulakiehdotuksen eduskunnalle 27.9. Ehdotus sisältää säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lain mukaisia erityispalveluja olisi järjestettävä, jos vammainen henkilö ei saisi muun lain nojalla riittäviä ja sopivia palveluja. Lähtökohtana erityispalvelujen järjestämiselle olisi vamman tai sairauden aiheuttamasta pitkäaikaisesta toimintarajoitteesta seuraava avun tai tuen tarve. Erityispalvelut ehdotetaan säilytettäviksi maksuttomina vastaavasti kuin nykyisessä lainsäädännössä. Lain

Jatka lukemista »

Jäsentapaaminen Tampereella 17.11.

Tänä vuonna jouluinen vertaistapaaminen on Tampereella lauantaina 17. marraskuuta. Aloitamme ihastelemalla Pietarilaisen balettiryhmän esitystä Tšaikovskin Pähkinänsärkijästä Tampere-talolla klo 13.00 alkaen. Sen jälkeen pidämme lyhyen ylimääräisen vuosikokouksen, jotta saamme hallitusta täydennettyä. Iltapäivä  jatkuu seurustelulla yhteisen ruokailun äärellä. Ilmoittautumiset Liisa Rautaselle liisa.rautanen@hengityslaitepotilaat.fi tai 0500974794. Tilaisuus on maksuton jäsenelle ja yhdelle avustajalle.

Jatka lukemista »

Palvelut vammaispalvelulain nojalla

Hengityslaitepotilaat ry on antanut asiakasmaksulakiluonnoksesta lausuntonsa. Lakiluonnos esittää hengityshalvauspotilas pykälän poistamista laista. Yhdistyksen selkeä kanta on, että tämä ei saa johtaa siihen, että hengityslaitetta käyttävä siirtyisi terveydenhuollon pitkäaikaislaitoshoitopotilaaksi. Palvelut on järjestettävä vammaispalvelulain nojalla niin, että kotona asuminen ja merkityksellisessä toimintaympäristössä eläminen on mahdollista. Lakiluonnos esittää, että hengityshalvauspotilaiden hoidon siirtymäaika on kaksi vuotta. Yhdistyksen kanta on,

Jatka lukemista »
Skip to content