Kirjoittaja meme

Hengityshalvauspotilaiden aseman muutosyritykset 2018-2020

Hengityshalvausstatuksen omaavien asemaan on jo pitkään ollut suunnitteilla lainsäädännöllinen muutos Hengityshalvausstatuksen omaajien asema poikkeaa lainsäädännöllisdesti muiden vammaisten ihmisten asemasta eli hengityshalvausstatuksen omaajat ovat eriarvoisessa asemassa. Hengityshalvauspotilaat tulkitaan laitospotilaiksi eivätkä heidän oikeutensa silloin toteudu yhdenvertaisesti. Muutosta lainsäädäntöön ehdotettiin ensimmäisen kerran jo 2006 sosiaali- ja terveysministeriön nimeämässä työryhmässä. Kun Suomi ratifioi YK:n vammaisten ihmisten soikeuksia koskevan yleissopimuksen

Jatka lukemista »

Lausunto Taksiliikenteen erityisryhmien koulutusta koskevasta määräysluonnoksesta

Asia: TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020 Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskeva määräysluonnos Asiantuntijalausunto Hengityslaitepotilaat ry Järjestömme kiittää mahdollisuudesta lausua taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskevasta määräysluonnoksesta.  Luonnos on jäsenistömme turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta olennainen, sillä siinä käsitellään ehdotusta erityisryhmien edustajia – joihin elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävät ihmiset kuuluvat – kuljettavien taksinkuljettajien koulutuksesta. Turvallinen ajotapa ja avustajallekin riittävän kokoinen auto ovat olennaisia Hengityslaitepotilaat

Jatka lukemista »

Lausunto YKn vammaisyleissopimuksen kansallisesta toimintaohjelmasta 2020-2023

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnosta koskeva kuulemistilaisuus 6.11.2020 Kirjallinen lausunto Hengityslaitepotilaat ry Hengityslaitepotilaat ry kiittää kutsusta kansallisen toimintaohjelman luonnosta koskevaan kuulemistilaisuuteen. Yhdistyksemme toivoo julkiselta sektorilta proaktiivisuutta vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisessä ja toteuttamisessa. Se toteutuu nykyistä paremmin, kun kaikille tasoille ja tahoille luodaan vakiintuneet ja automaattiset vammaisten ihmisten osallistamisrakenteet sekä otetaan käyttöön säännönmukainen vammaisvaikutusten arviointi. Osallisuuden

Jatka lukemista »

Trakeostomia

Trakeostomia on kansankielessä nimitys kurkkuun tehdylle reiälle eli henkitorviavanteelle, ja lääketieteessä nimitys itse reiäntekotoimenpiteelle. Reikää kutsutaan lääketieteessä stoomaksi. Tällä sivustolla trakeostomiaa ja stoomaa käytetään samassa merkityksessä. Trakeostomia tehdään henkitorveen, trakeaan, kaulan ihon läpi (kuvassa kohta B). Hätätilanteissa tehdään reikä hieman ylemmäksi, juuri kilpiruston alapuolelle (A). Joillain ihmisillä vain toinen paikka on mahdollinen, esim. sairauden takia.

Jatka lukemista »

Miten hengityshalvausstatuksen saaneiden palvelut järjestetään

Hengitystuesta huolehtiminen järjestetään kotona yleensä työntekijäringin avulla. Osa sairaaloista palkkaa itse työntekijät työskentelemään hengityshalvausstatuksen omaavan kotona, osa sairaaloista on kilpailuttanut kotiin tuotavat työntekijäpalvelut. Myös kunta saattaa olla työntekijäringin järjestäjä. Useimmiten työntekijät ovat terveydenhuollon ammattilaisia (lähinnä lähihoitajia), mutta joskus myös omaiset tai läheiset osallistuvat huolenpitoon joko työntekijäringin osana tai omaishoitajina. Lisäksi osalla hengityshalvausstatuksen omaavista on myös

Jatka lukemista »

Mikä on hengityshalvaus?

Hengityshalvaus-sanalla viitataan siihen, että ihminen tarvitsee hengissä säilyäkseen hengitystukea. Hengityshalvaus ei ole diagnoosi, vaan hallinnollinen päätös, joka koskee elämää ylläpitävän hengitystukihoidon järjestämistä. Sairaalat päättävät statuksen myöntämisestä hiukan vaihtelevin kriteerein. Hengityshalvauspotilaaksi kutsutaan henkilöä, joka on saanut erikoissairaanhoidossa hallinnollisen hengityshalvausstatuksen. Elämää ylläpitävän hengityslaitteen tarpeen taustalla on usein jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma, joskus myös tapaturma. Erilaiset lihassairaudet

Jatka lukemista »

Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut

”Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut” -selvityksen julkistamistilaisuus 22.11.2019 Ohjelma 14.15 Avauspuheenvuoro: Puheenjohtaja Jukka Sariola, Hengityslaitepotilaat ry 14.25 Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut -kyselyn tulosten esittely: Hankekoordinaattori Ilka Haarni, Hengityslaitepotilaat ry 15.10 Kommenttipuheenvuoro: Lakimies Kirsi-Maria Malmlund, STM 15.30 Keskustelua: Vetäjänä toiminnanjohtaja Liisa Rautanen, Hengityslaitepotilaat ry 15.55 Tilaisuuden päätös: Toiminnanjohtaja Liisa Rautanen https://www.youtube.com/watch?v=OGcJ5f8tbag

Jatka lukemista »

Kotisivut uudistettu

Tervetuloa Hengityslaitepotilaat ry:n uusille kotisivuille! Sivut on siirretty WordPress-pohjalle ja niitä on nyt helppo lukea myös älypuhelimella. Jos huomaat jossakin kohdin ongelmia, laita viesti esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta 😊 Sivut on toteuttanut Luova kookos.

Jatka lukemista »

ASIANTUNTIJALAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE

Viite: HE 159/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain javarhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaHengityslaitepotilaat ry kiittää mahdollisuudesta lausua viitteessä mainitussa asiassa.Hengityslaitepotilaat ry on vuonna 1956 perustettu hengityslaitetta käyttävien yhdysside ja oikeuksienvalvoja. Yhdistys oli vaikuttamassa siihen, että 1962 tuli voimaan laki, joka mahdollisti hengityslaitettakäyttävien henkilöiden siirtymisen sairaalasta kotiin. Tämä 56 vuotta voimassa

Jatka lukemista »

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli yhdistystä

Hengityslaitepotilaat ry sai kutsun tulla kuultavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 17.1.2019. Aiheena oli hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi. Esityksessä oleva vammaispalvelulaki sisältää sellaiset määräykset, joiden perusteella myös elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien palvelut järjestetään. Hengityshalvauspotilaita koskeva erityislainsäädäntö ollaan kumoamassa. Lausunnossaan yhdistys tähdensi, että vammaispalvelulain mukaiset avohoidon palvelut pitää olla selkeästi kirjattuna. Sellaista mahdollisuutta ei saa tulla, että

Jatka lukemista »
Skip to content