Kirjoittaja Ilka Haarni

Hengityshalvausstatuksen omaajien rokotukset liikkeelle

15.2.2021 Hengityshalvausstatuksen omaajien rokotukset Covid-19 -virusta vastaan käynnistyvät sairaanhoitopiireissä yksilöllisesti eri jonkin verran eritahtisesti. Rokotukset alkavat suurimmissa sairaanhoitopiireissä viikoilla 7 ja 8. Ellei tieto rokotusaikataulusta ole vielä tavoittanut, sitä kannattaa kysyä omasta hengitystukiyksiköstä tai vastuuyksiköstä.

Jatka lukemista »

THL julkaisi riskiryhmäläisten rokotusjärjestyksen

THL julkaisi 5.2. 2021 riskiryhmäläisten rokotusjärjestyksen. Riskiryhmiin kuuluu yhteensä 910 000 henkilöä. Sairaudet on jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, missä määrin ne altistavat vakavalle koronavirustaudille. Järjestys pohjautuu lääketieteelliseen riskinarvioon ja sen tavoitteena on tarjota koronarokotteita mahdollisimman oikeudenmukaisessa järjestyksessä niitä eniten tarvitseville. Suomessa on selvitetty noin 45 000 tartunnan saaneen taustasairauksia ja lisäksi järjestyksen laatimiseen on käytetty kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Elämää

Jatka lukemista »

Rokotusjärjestys

THL:n sivuilta löytyy perustieto rokotusjärjestyksestä. Se täsmentyy riskiryhmien osalta sitä mukaa, kun tietoa rokotteista kertyy. Aikatauluihin vaikuttaa rokotteiden saatavuus. Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien rokotusjärjestys on vaihdellut jonkin verran sairaanhoitopiireittäin, mutta toteutunut viimeistään II-riskiryhmässä. Työntekijöiden rokottamisessa on myös ollut alueellista vaihtelua. Lähtökohtaisesti rokote tarjotaan kaikille yli 16-vuotiaille ja se on maksuton. Rokotusjärjestyksen tavoitteena on estää koronaviruksen

Jatka lukemista »

Tervetuloa keskusteluryhmään elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien läheisille

Yhdistyksemme järjestää keväällä etäyhteyksin toteutettavan keskusteluryhmän elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien läheisille. Tapaamisia on kevään aikana kerran kuukaudessa. Ryhmä tapaa Teamsilla, jota voi käyttää myös selaimella eli erillistä ohjelmaa ei tarvitse. Teamsia voi käyttää myös älypuhelimen sovelluksella. Ensimmäinen tapaaminen käynnistyy tiistaina 9. helmikuuta klo 17.00-18.30. Ensimmäisellä kerralla sovitaan yhdessä seuraavien tapaamisten ajankohdat, jotta saadaan ne osallistujien

Jatka lukemista »

In memoriam: Jarl Olof Ekblom 8.7.1941 – 18.12.2020

Yhdistyksemme hallituksen jäsen, Olof, ”Olle”, ”pappa” Ekblom, syntyi Pernajan koululla maanviljelijäperheeseen yhdeksän vuotta Marita-siskoa myöhemmin. Olle yritti jo pienenä olla mukana eri töissä perheen maatilalla, jossa oli lehmiä ja hevosia. Maitoa myytiin naapureihin ja meijeriin. Yrittäjyys oli nuoren miehen mielessä jo varhain. Ensimmäinen, oma Ford-merkkinen traktori Ollella oli 15-vuotiaana. Varsinainen yrittäjyys alkoi 1960-luvulla tekemällä traktoritöitä

Jatka lukemista »

Vähemmistöstressistä yhteiskehittämiseen

Vammaisia henkilöitä ei vieläkään nähdä yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä eikä siksi usein muisteta kuunnella. Tämä – tietoinen tai tiedostamaton – asenne ohjaa usein hengityshalvausstatuksen omaajienkin kohtelua. Statuksen omaajat ovat laitospotilaiksi määriteltyinä helposti ohitettavissa. Yhteiskunnallisena ilmiönä tämä asenne tuottaa rakenteellista syrjintää. Oman vähemmistön aseman heikkous on hengityshalvausstatuksen omaajille uuvuttava seikka. Harva myöskään jaksaa puolustaa tai vaatia asemaansa

Jatka lukemista »

Yleiset koronaohjeet Suomessa

Kansallisia ohjeita koronavirusaikana antavat Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos. Päivittyvä kooste eri tahojen ohjeista löytyy THL:n vammaispalvelujen käsikirjasta https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut Tarkista oman paikkakuntasi ohjeistus Alueellisia ja paikallisia ohjeita antavat AVIt ja kunnat. Nämä ohjeet ja suositukset vaihtelevat olennaisella tavalla tartuntatilanteen mukaan, joten ne on aina syytä tarkistaa oman Avin ja kunnan sivuilta.

Jatka lukemista »

Video ”Parempi työntekijäpalvelu hengityslaitetta käyttävien kokemuksilla” julkaistu

Hengityslaitepotilaat ry on tehnyt videon hengityshalvaussatatuksen omaavien henkilöiden työntekijäpalvelujen järjestämistä koskevien suositusten tueksi. Videolla viisi statuksen omaajaa sekä yksi työntekijä kertovat nykytilanteesta ja muutostoiveistaan. Video avaa katsojaa puhuttelevalla tavalla hengityskoneen kanssa elämistä sekä palvelujen nykyisten järjestämistapojen aikaansaamia rajoituksia, harmia ja huolta. Itsemääräämisen ja osallisuuden tarve tulee havahduttavasti esille. Palvelujen yhteiskehittämistä tarvitaan!   https://youtu.be/pzMsJUfC0nQ

Jatka lukemista »

Vertaiskehitetyt suositukset hengityshalvaussatatuksen omaavien henkilöiden työntekijäpalvelujen järjestämiseen

Hengityslaitepotilaat ry on laatinut vertaiskehitetyt hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Vertaiskehitetyt suositukset tuovat esiin hengityshalvausstatuksen omaajien tarpeet ja auttavat kehittämään palvelujen toimintaa YK:n vammaissopimuksen mukaiseksi. Käyttäjälähtöisten palvelujen luominen on vaikuttavan ja toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon kulmakivi. Se edellyttää palvelun käyttäjien osallisuutta. – Osallisuus palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa lisää hengityshalvausstatuksen omaajien elämänlaatua ja hyvinvointia, toteaa puheenjohtaja

Jatka lukemista »
Skip to content