Kirjoittaja Ilka Haarni

In memoriam: Jarl Olof Ekblom 8.7.1941 – 18.12.2020

Yhdistyksemme hallituksen jäsen, Olof, ”Olle”, ”pappa” Ekblom, syntyi Pernajan koululla maanviljelijäperheeseen yhdeksän vuotta Marita-siskoa myöhemmin. Olle yritti jo pienenä olla mukana eri töissä perheen maatilalla, jossa oli lehmiä ja hevosia. Maitoa myytiin naapureihin ja meijeriin. Yrittäjyys oli nuoren miehen mielessä jo varhain. Ensimmäinen, oma Ford-merkkinen traktori Ollella oli 15-vuotiaana. Varsinainen yrittäjyys alkoi 1960-luvulla tekemällä traktoritöitä

Jatka lukemista »

Vähemmistöstressistä yhteiskehittämiseen

Vammaisia henkilöitä ei vieläkään nähdä yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä eikä siksi usein muisteta kuunnella. Tämä – tietoinen tai tiedostamaton – asenne ohjaa usein hengityshalvausstatuksen omaajienkin kohtelua. Statuksen omaajat ovat laitospotilaiksi määriteltyinä helposti ohitettavissa. Yhteiskunnallisena ilmiönä tämä asenne tuottaa rakenteellista syrjintää. Oman vähemmistön aseman heikkous on hengityshalvausstatuksen omaajille uuvuttava seikka. Harva myöskään jaksaa puolustaa tai vaatia asemaansa

Jatka lukemista »

Yleiset koronaohjeet Suomessa

Kansallisia ohjeita koronavirusaikana antavat Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos. Päivittyvä kooste eri tahojen ohjeista löytyy THL:n vammaispalvelujen käsikirjasta https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut Tarkista oman paikkakuntasi ohjeistus Alueellisia ja paikallisia ohjeita antavat AVIt ja kunnat. Nämä ohjeet ja suositukset vaihtelevat olennaisella tavalla tartuntatilanteen mukaan, joten ne on aina syytä tarkistaa oman Avin ja kunnan sivuilta.

Jatka lukemista »

Video ”Parempi työntekijäpalvelu hengityslaitetta käyttävien kokemuksilla” julkaistu

Hengityslaitepotilaat ry on tehnyt videon hengityshalvaussatatuksen omaavien henkilöiden työntekijäpalvelujen järjestämistä koskevien suositusten tueksi. Videolla viisi statuksen omaajaa sekä yksi työntekijä kertovat nykytilanteesta ja muutostoiveistaan. Video avaa katsojaa puhuttelevalla tavalla hengityskoneen kanssa elämistä sekä palvelujen nykyisten järjestämistapojen aikaansaamia rajoituksia, harmia ja huolta. Itsemääräämisen ja osallisuuden tarve tulee havahduttavasti esille. Palvelujen yhteiskehittämistä tarvitaan!   https://youtu.be/pzMsJUfC0nQ

Jatka lukemista »

Vertaiskehitetyt suositukset hengityshalvaussatatuksen omaavien henkilöiden työntekijäpalvelujen järjestämiseen

Hengityslaitepotilaat ry on laatinut vertaiskehitetyt hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Vertaiskehitetyt suositukset tuovat esiin hengityshalvausstatuksen omaajien tarpeet ja auttavat kehittämään palvelujen toimintaa YK:n vammaissopimuksen mukaiseksi. Käyttäjälähtöisten palvelujen luominen on vaikuttavan ja toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon kulmakivi. Se edellyttää palvelun käyttäjien osallisuutta. – Osallisuus palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa lisää hengityshalvausstatuksen omaajien elämänlaatua ja hyvinvointia, toteaa puheenjohtaja

Jatka lukemista »

Jäsenkirje 3/2020

Syksyinen tervehdys! TULOSSA WEBINAARI LAATUSUOSITUKSISTA Hengityslaitepotilaat ry on saanut valmiiksi hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Suositukset löytyvät nyt kotisivuiltamme linkistä www.hengityslaitepotilaat.fi/suositukset. Laatusuositukset ovat saatavana myös kirjasena.Suositukset esitellään YouTube-kanavallamme pidettävässä webinaarissa torstaina, 15.10.2020 klo 14-15. Samassa yhteydessä julkistetaan statuksen omaajien toiveista kertova video ”Parempi työntekijäpalvelu hengityslaitetta käyttävien kokemuksella”.Sinun ei tarvitse muuta kuin klikata linkkiä https://www.youtube.com/watch?v=1gDiFTXjXSk webinaarin

Jatka lukemista »

Suositukset

Hengityslaitepotilaat ry on laatinut vertaiskehitetyt hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Suositusten lähtökohtana on hengityshalvausstatuksen omaavien ihmisten osallisuus YK:n vammaissopimuksen mukaisesti. Käyttäjälähtöisten palvelujen luominen on vaikuttavan ja toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon kulmakivi. Se edellyttää palvelun käyttäjien osallisuutta. Osallisuus palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa lisää hengityshalvausstatuksen omaajien elämänlaatua ja hyvinvointia. Osallisuus on tärkeää myös siksi, että statuksen omaajilla

Jatka lukemista »

Tulossa suosituksia esittelevä webinaari 15. lokakuuta

Hengityslaitepotilaat ry on saanut valmiiksi hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset ja ne esitellään YouTube-kanavallamme pidettäässä webinaarissa torstaina, 15.10.2020 klo 14-15. Samassa yhteydessä julkistetaan statuksen omaajien toiveista kertova video ”Parempi työntekijäpalvelu hengityslaitetta käyttävien kokemuksilla”. Tervetuloa mukaan webinaariin! Sinun ei tarvitse muuta kuin klikata alla olevaa linkkiä webinaarin alkaessa. YouTuben chatissa voit esittää puhujille kommentteja ja kysymyksiä.

Jatka lukemista »

Hengityslaitepotilaat ry on tärkeä tuki

Tänään 11.9. Helsingin Säätytalon edessä osoitetaan mieltä suunniteltuja sote-järjestöjen rahoituksen leikkauksia vastaan. Myös Hengityslaitepotilaat ry ilmaisee huolensa leikkaussuunnitelmista. Hengityslaitepotilaat ry:tä tarvitaan jatkossakin, sillä yhdistyksemme lisäksi mikään muu taho ei tue elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttäviä ihmisiä eikä valvo tämän ryhmän oikeuksien toteutumista. Ilman yhdistyksen toimintaa elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävät asuisivat kaikki kodin sijasta sairaalassa tai laitoksessa.

Jatka lukemista »
Skip to content