Kirjoittaja Ilka Haarni

Täysin palkein uudelleen

Vammaispalvelulain uudistus on jälleen vauhdissa. Hengityslaitepotilaat ry:ssä työtä riittää tänä keväänä vammaispalvelulakiin liittyvän kuulemiskierroksen tiimoilta. Kierroksella myös meidän yhdistyksemme kommentoi 2019 rauennutta hallituksen vammaispalvelulakiesitystä sen päivittämiseksi. Jo helmikuussa lausuttiin myös STM:n osallisuustyöryhmän raportin perusteella vammaispalvelulain tarkoitukseen ja vammaisten henkilöiden osallistumiseen sekä palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelmaan, palvelupäätöksiin sekä palvelujen toteuttamiseen liittyvistä pykälistä. Helmikuussa kommentoitiin vammaispalvelulain soveltamisalaa ja

Jatka lukemista »

Hengityshalvausasioita webinaarissa 31.3.

Korona-ajan takia viime kesästä tälle keväälle siirtynyt Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin -tilaisuus pidettiin vihdoin 31.3. etäyhteyksin. Webinaarin ensimmäinen puhuja Päivi Nurmi-Koikkalainen THL:stä pohti palvelujen laadun rakentumiseen vaikuttavia seikkoja ja nosti esiin muun muassa luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden. Hän muistutti siitä, että palvelun suunnittelija ja toteuttaja näkee vain pienen osan palvelun käyttäjän eri rooleista, jolloin

Jatka lukemista »

Riku Mattila Elossa 24h -ohjelmassa

ALSia sairastava Riku Mattila perheineen ovat osa ohjelmaa tiistaina 30.3. YLE TV 1:llä klo 20.00 alkavassa Elossa 24h -sarjan jaksossa. Ohjelma löytyy myös Yle Areenasta. Mattilaa koskeva osuus alkaa kohdasta 17.39. https://areena.yle.fi/1-50520706

Jatka lukemista »

Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin -webinaari 31.3.2021

Hengityslaitepotilaat ry järjestää yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ”Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin” -webinaarin keskiviikkona 31. maaliskuuta. Tilaisuus on tarkoitettu hengityshalvausasioiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille, hengityshalvauspotilaiden kotona työskenteleville julkisten ja yksityisten palveluntuottajien työntekijöille, vammaisjärjestöille, vammaispalvelujen asiantuntijoille sekä elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen.  Lämpimästi tervetuloa!  Ilmoittautuminen Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Jatka lukemista »

Rokotukset etenevät myös kuntatasolla

Yhdistyksemme tietoon on tullut, että elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät ovat jo saaneet rokotuksia kunnallisen rokotusjärjestelmän kautta 1. riskiryhmään kuuluvina. Perusteena on tällöin ilmeisesti ollut selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti. Tällaista tietoa on kantautunut useammalta eri paikkakunnalta. Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on omat käytäntönsä ja aikataulunsa rokotusten jakamisessa ja ne vaihtelevat paikkakunnittain. Sairaanhoitopiirien hengityshalvausstatuksen omaajille tarjoamat rokotukset ovat voineet

Jatka lukemista »

Turvallisuus edellyttää vaikutusmahdollisuuksia

22.2.2021 Hengityslaitteen käyttäjän hoitajaan kohdistuva oikeudenkäynti vuoden takaisesta tapahtumasta on jälleen nostanut esiin tarpeen hengityslaitteen käyttäjän turvallisuuden varmistamisesta. Tarvitaan uusia keinoja ja laajoja vaikutusmahdollisuuksia sekä avointa vuoropuhelua. Yhdistyksemme edustajat olivat paikan päällä seuraamassa oikeudenkäyntiä 17.2.2021 Helsingin käräjäoikeudessa. Toiminnanjohtajamme Liisa Rautanen toteaa Iltalehden haastattelussa: ”Työntekijällä tulisi olla ilmoitusvastuu kollegastaan, jos epäilee, että kollega ei ole työkuntoinen.

Jatka lukemista »

Vammaispalvelulainsäädännön uudistusta työstetään jälleen

16.2.2021 Vammaispalvelulainsäädännön uudistus on jälleen käynnistynyt. Kevään kuluessa järjestetään yhteensä kuusi kuulemistilaisuutta ja ensimmäinen avoin kuuleminen järjestettiin 15.2.2021. Yhdistyksemme osallistuu prosessiin ja vaikuttaa elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien aseman turvaamiseen. Avoimet kuulemiset ovat kenen tahansa seurattavissa, ja myös yksittäiset henkilöt voivat antaa kirjallisia kommentteja. Kuulemistilaisuuksien aikataulun ja lisätietoja löydät tilaisuudet toteuttavan THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus

Jatka lukemista »

Hengityshalvausstatuksen omaajien rokotukset liikkeelle

15.2.2021 Hengityshalvausstatuksen omaajien rokotukset Covid-19 -virusta vastaan käynnistyvät sairaanhoitopiireissä yksilöllisesti eri jonkin verran eritahtisesti. Rokotukset alkavat suurimmissa sairaanhoitopiireissä viikoilla 7 ja 8. Ellei tieto rokotusaikataulusta ole vielä tavoittanut, sitä kannattaa kysyä omasta hengitystukiyksiköstä tai vastuuyksiköstä.

Jatka lukemista »

THL julkaisi riskiryhmäläisten rokotusjärjestyksen

THL julkaisi 5.2. 2021 riskiryhmäläisten rokotusjärjestyksen. Riskiryhmiin kuuluu yhteensä 910 000 henkilöä. Sairaudet on jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, missä määrin ne altistavat vakavalle koronavirustaudille. Järjestys pohjautuu lääketieteelliseen riskinarvioon ja sen tavoitteena on tarjota koronarokotteita mahdollisimman oikeudenmukaisessa järjestyksessä niitä eniten tarvitseville. Suomessa on selvitetty noin 45 000 tartunnan saaneen taustasairauksia ja lisäksi järjestyksen laatimiseen on käytetty kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Elämää

Jatka lukemista »

Rokotusjärjestys

THL:n sivuilta löytyy perustieto rokotusjärjestyksestä. Se täsmentyy riskiryhmien osalta sitä mukaa, kun tietoa rokotteista kertyy. Aikatauluihin vaikuttaa rokotteiden saatavuus. Lähtökohtaisesti rokote tarjotaan kaikille yli 16-vuotiaille ja se on maksuton. Rokotusjärjestyksen tavoitteena on estää koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Rokotusjärjestys on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Siihen,

Jatka lukemista »
Skip to content