Kirjoittaja Ilka Haarni

Vammaispalvelulain uudistus etenee sote-uudistuksen myötä

Eduskunta äänestää sote-uudistuksesta juhannusviikolla. Tulossa on sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon suuri muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä tuleville hyvinvointialueille (Helsingin kaupunki tulee poikkeuksellisesti olemaan oma yksikkönsä). Tavoitteena on, että hyvinvointialueet käynnistyisivät vuoden 2023 alusta. Valmisteluaikataulu on tiukka. Sote-uudistuksen eteneminen vaikuttaa myös vammaispalvelulain uudistuksen aikatauluun. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan samaa tahtia.

Jatka lukemista »

Hengityshalvauspalveluissa on ”häiriötarjontaa”

Muutamia vuosia sitten Lääkärilehdessä nostettiin esiin maamme terveydenhuollossa uusi käsite: häiriökysyntä. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa potilasasiakas saa joko väärää palvelua, vain osittain sitä palvelua, jota on tullut hakemaan, tai ei lainkaan palvelua – ja joutuu tämän vuoksi palaamaan uudelleen hakemaan apua. Siitä taas seuraa terveydenhuollon kuormittumista: uusista käynneistä ja avunpyynnöistä syntyy lisätyötä ja lisäkustannuksia. Vikaa

Jatka lukemista »

HUS-alueen potilas voi nyt tehdä itse vaarailmoituksen

HUS kehittää potilasturvallisuutta avaamalla alueensa potilaille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden tehdä itse läheltä-piti -tilanteista vaarailmoitus. Tämä koskee myös hengityshalvausstatuksen omaajien kotona tapahtuvaa hoitoa. HUS toivoo potilasturvallisuuden puutteita havaittaessa ottamaan asian heti puheeksi henkilökunnan kanssa. Nyt voi tehdä myös potilaan vaaratapahtumailmoituksen sähköisesti HUSin verkkosivulla. Vaaratapahtumailmoitus tehdään nimettömänä ilman tunnistetietoja. Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, jossa

Jatka lukemista »

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies otti kantaa hengityslaitteen käyttäjän työntekijöiden Covid19-rokottamattomuuteen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on tehnyt ratkaisun kanteluun, jossa kysyttiin voiko hengityslaitepotilaan kotiin tulla työskentelemään Covid19-rokotuksesta kieltäytyvä työntekijä. Tartuntatautilaissa ei vielä ole velvoitetta Covid19-rokotteen ottamatta jättäneiden työskentelystä Työntekijän rokotussuojasta potilaiden suojaamiseksi säädetään tartuntatautilain (1227/2016)48 §:ssä, jonka mukaan työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa

Jatka lukemista »

Täysin palkein uudelleen

Vammaispalvelulain uudistus on jälleen vauhdissa. Hengityslaitepotilaat ry:ssä työtä riittää tänä keväänä vammaispalvelulakiin liittyvän kuulemiskierroksen tiimoilta. Kierroksella myös meidän yhdistyksemme kommentoi 2019 rauennutta hallituksen vammaispalvelulakiesitystä sen päivittämiseksi. Jo helmikuussa lausuttiin myös STM:n osallisuustyöryhmän raportin perusteella vammaispalvelulain tarkoitukseen ja vammaisten henkilöiden osallistumiseen sekä palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelmaan, palvelupäätöksiin sekä palvelujen toteuttamiseen liittyvistä pykälistä. Helmikuussa kommentoitiin vammaispalvelulain soveltamisalaa ja

Jatka lukemista »

Hengityshalvausasioita webinaarissa 31.3.

Korona-ajan takia viime kesästä tälle keväälle siirtynyt Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin -tilaisuus pidettiin vihdoin 31.3. etäyhteyksin. Webinaarin ensimmäinen puhuja Päivi Nurmi-Koikkalainen THL:stä pohti palvelujen laadun rakentumiseen vaikuttavia seikkoja ja nosti esiin muun muassa luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden. Hän muistutti siitä, että palvelun suunnittelija ja toteuttaja näkee vain pienen osan palvelun käyttäjän eri rooleista, jolloin

Jatka lukemista »

Riku Mattila Elossa 24h -ohjelmassa

ALSia sairastava Riku Mattila perheineen ovat osa ohjelmaa tiistaina 30.3. YLE TV 1:llä klo 20.00 alkavassa Elossa 24h -sarjan jaksossa. Ohjelma löytyy myös Yle Areenasta. Mattilaa koskeva osuus alkaa kohdasta 17.39. https://areena.yle.fi/1-50520706

Jatka lukemista »

Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin -webinaari 31.3.2021

Hengityslaitepotilaat ry järjestää yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ”Täysin palkein – lisää laatua hengityshalvauspalveluihin” -webinaarin keskiviikkona 31. maaliskuuta. Tilaisuus on tarkoitettu hengityshalvausasioiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille, hengityshalvauspotilaiden kotona työskenteleville julkisten ja yksityisten palveluntuottajien työntekijöille, vammaisjärjestöille, vammaispalvelujen asiantuntijoille sekä elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen.  Lämpimästi tervetuloa!  Ilmoittautuminen Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Jatka lukemista »

Rokotukset etenevät myös kuntatasolla

Yhdistyksemme tietoon on tullut, että elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät ovat jo saaneet rokotuksia kunnallisen rokotusjärjestelmän kautta 1. riskiryhmään kuuluvina. Perusteena on tällöin ilmeisesti ollut selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti. Tällaista tietoa on kantautunut useammalta eri paikkakunnalta. Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on omat käytäntönsä ja aikataulunsa rokotusten jakamisessa ja ne vaihtelevat paikkakunnittain. Sairaanhoitopiirien hengityshalvausstatuksen omaajille tarjoamat rokotukset ovat voineet

Jatka lukemista »
Skip to content