Täysin Palkein -hanke

Täysin palkein -hankkeen (STEA 2018-2020) tarkoituksena on elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien asumis- ja avustajapalvelujen toimivien ratkaisujen tukeminen lainsäädännön muutosten yhteydessä tiedon tuottamisen sekä henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen avulla.

Hengityshalvauspäätöksen saaneiden hengityslaitteen käyttäjien aseman muuttaminen on vireillä sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelussa. Asiakasmaksulakia ollaan uudistamassa ja uudistuksen yhteydessä hengityshalvaus-status on tarkoitus poistaa. Tarkoituksena on, että elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät saisivat palvelunsa jatkossa vammaispalvelulain nojalla kuten muutkin vammaiset henkilöt.

Asiakasmaksulain uudistamisen lisäksi uudistettavana on vammaispalvelulaki, jonka on tarkoitus yhdistyä kehitysvammalain kanssa uudeksi vammaispalvelulaiksi. Lakiuudistukset on suunniteltu vietäväksi läpi sote-uudistuksen yhteydessä.

Siirtymä sairaalan kirjoilta vammaispalvelulain perusteella järjestettäviin palveluihin on hengityshalvauspotilaille suuri ja edellyttää eri tahoilla huolellista valmistelua. Muutosta varten onkin tulossa siirtymäaikaa.

Täysin palkein -hankkeen tavoite on, että hengityshalvauspotilasstatuksella kotonaan asuva sairaalan kirjoilla oleva henkilö pystyy jatkamaan toimivien palvelujen mahdollistamana itsenäistä asumistaan kotona ja kodin ulkopuolella vammais- ja asiakasmaksulakimuutosten jälkeen.

Toimivien ja turvallisten ratkaisujen tarjoamiseksi hankkeessa selvitetään palveluiden erilaiset järjestämisvaihtoehdot, tarjotaan tukea ja neuvontaa sekä tehdään yhteistyötä hengityslaitetta käyttävien parissa työskentelevien tahojen kanssa, jotta muutosvaihe olisi mahdollisimman sujuva.

Hengityslaitepotilaat ry:n kotisivuilla tiedotetaan jatkuvasti tilanteesta ja sen etenemisestä. Voit myös olla yhteydessä suoraan hankekoordinaattoriin.

Ota yhteyttä!

Ilka Haarni

Hankekoordinaattori

ilka.haarni(at)hengityslaitepotilaat.fi
045-1515448

työhuone sijaitsee osoitteessa Väinö Auerin katu 10, 00560 Helsinki

Skip to content