Ajankohtaisia uutisia:

Uusi hallitusohjelma vaikuttaa myönteiseltä vammaisten ihmisten kannalta

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien kannalta tärkein hallitusohjelmauutinen on se, että asiakasmaksulaki aiotaan uudistaa ”tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muu muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.”

Tuoreessa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” hallitusohjelmassa todetaan, että ”sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio ottaa huomioon myös vammaisten osallisuuden sekä mahdollisuudet itsenaiseen elämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen.”

Ohjelmassa luvataan, että ”vammaisten tietoisuutta omista oikeuksistaan vahvistetaan ja niiden tosiasiallista toteutumista tuetaan.”

Vammaisten henkilöiden asema on hallitusohjelmaa laatineiden mielestä viime vuosina parantunut, mutta yhdenvertaisuus ei silti usein toteudu. ”Oikea-aikaisuus ja yksilölliset palvelutarpeet ovat haasteita vammaispalveluissa”, hallitusohjelmassa myönnetään.

Ohjelma sisältää vammaispalvelulakiuudistuksen.  Ohjelman sanoin ”vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta. Samalla kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaisia budjetteja. Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet.”

YK:n vammaissopimuksen hengen mukaisesti ”vahvistetaan lainsäädännöllä sosiaali ja- terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeutta.”

Lisäksi ”parannetaan potilas- ja sosiaaliasiamiestoimintaa. Turvataan kielellisten oikeuksien toteutumista käytännössä erityisesti ruotsin ja saamen kielellä sekä viittomakielellä.” Käypä hoito -suositukset käännetään ruotsin kielelle. Myös ruotsinkielisten vammaispalvelut turvataan.

Lisäksi selvitetään ”varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön päivitystarpeet viittomakielilain ja YK:n vammaissopimuksen mukaiseksi.” Tämä tarkoittaa, että nuorten elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien asemaan tulee toivottavasti lisää yhdenvertaisuutta.

Yhdistys tulee seuraamaan lakivalmisteluja ja vaikuttamaan niihin pyrkien vahvistamaan elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien elämänlaatua ja hyvinvointia.

Lisää uutisia:

Soten kaatuminen ja hengityshalvauspotilaat

Sote-uudistuksen kaatuminen merkitsee myös hengityshalvauspotilaiden asemaa koskevan uudistuksen siirtymistä seuraavalle hallituskaudelle.  Sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset olivat laaja kokonaisuus, jossa eri lakiehdotukset oli kirjoitettu toisiinsa sidoksiin. Kun

Lue lisää »

Kotisivut uudistettu

Tervetuloa Hengityslaitepotilaat ry:n uusille kotisivuille! Sivut on siirretty WordPress-pohjalle ja niitä on nyt helppo lukea myös älypuhelimella. Jos huomaat jossakin kohdin ongelmia, laita viesti esimerkiksi

Lue lisää »

Asiakasmaksulakiehdotus eduskunnalle

Asiakasmaksulakiehdotus koskettaa hengityshalvauspotilaiden asemaa, koska siinä ehdotetaan poistettavaksi hengityshalvauspotilaiden erityisasema lainsäädännöstä. Tämän jälkeen ei enää puhuttaisi hengityshalvauksesta, sillä se ei ole diagnoosi vaan hallinnollinen käsite. Elämää

Lue lisää »

Uusi vammaispalvelulakiehdotus eduskuntaan

Hallitus antoi uuden vammaispalvelulakiehdotuksen eduskunnalle 27.9. Ehdotus sisältää säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lain mukaisia erityispalveluja olisi järjestettävä, jos vammainen henkilö ei saisi muun

Lue lisää »
Skip to content