Ajankohtaisia uutisia:

Palvelut vammaispalvelulain nojalla

Hengityslaitepotilaat ry on antanut asiakasmaksulakiluonnoksesta lausuntonsa. Lakiluonnos esittää hengityshalvauspotilas pykälän poistamista laista. Yhdistyksen selkeä kanta on, että tämä ei saa johtaa siihen, että hengityslaitetta käyttävä siirtyisi terveydenhuollon pitkäaikaislaitoshoitopotilaaksi. Palvelut on järjestettävä vammaispalvelulain nojalla niin, että kotona asuminen ja merkityksellisessä toimintaympäristössä eläminen on mahdollista.

kotiinLakiluonnos esittää, että hengityshalvauspotilaiden hoidon siirtymäaika on kaksi vuotta. Yhdistyksen kanta on, että siirtymäajan tulee olla neljä vuotta ehdotetun kahden vuoden sijasta palvelukokonaisuuden muutoksen pilotoimiseksi ja palveluiden toimivuuden sekä siirtymän turvallisuuden takaamiseksi sote-uudistuksen keskellä.

Yhdistys esittää myös, että hengityshalvauspotilaan statusta ei saa lakkauttaa ennen kuin on olemassa voimassaolevat palvelupäätökset korvaavasta palvelusta ja nämä palvelut ovat jo toiminnassa. Neljäntenä suurena kokonaisuutena lausunnossaan yhdistys esittää, että  nykyisten hengityshalvauspotilaiden toimeentulon muutos pitää ottaa huomioon lainsäädännön muutoksen yhteydessä.

Yhdistyksen lausunto

Asiakasmaksulakiluonnos

Lisää uutisia:

Soten kaatuminen ja hengityshalvauspotilaat

Sote-uudistuksen kaatuminen merkitsee myös hengityshalvauspotilaiden asemaa koskevan uudistuksen siirtymistä seuraavalle hallituskaudelle.  Sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset olivat laaja kokonaisuus, jossa eri lakiehdotukset oli kirjoitettu toisiinsa sidoksiin. Kun

Lue lisää »

Kotisivut uudistettu

Tervetuloa Hengityslaitepotilaat ry:n uusille kotisivuille! Sivut on siirretty WordPress-pohjalle ja niitä on nyt helppo lukea myös älypuhelimella. Jos huomaat jossakin kohdin ongelmia, laita viesti esimerkiksi

Lue lisää »

Asiakasmaksulakiehdotus eduskunnalle

Asiakasmaksulakiehdotus koskettaa hengityshalvauspotilaiden asemaa, koska siinä ehdotetaan poistettavaksi hengityshalvauspotilaiden erityisasema lainsäädännöstä. Tämän jälkeen ei enää puhuttaisi hengityshalvauksesta, sillä se ei ole diagnoosi vaan hallinnollinen käsite. Elämää

Lue lisää »

Uusi vammaispalvelulakiehdotus eduskuntaan

Hallitus antoi uuden vammaispalvelulakiehdotuksen eduskunnalle 27.9. Ehdotus sisältää säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lain mukaisia erityispalveluja olisi järjestettävä, jos vammainen henkilö ei saisi muun

Lue lisää »

Palvelut vammaispalvelulain nojalla

Hengityslaitepotilaat ry on antanut asiakasmaksulakiluonnoksesta lausuntonsa. Lakiluonnos esittää hengityshalvauspotilas pykälän poistamista laista. Yhdistyksen selkeä kanta on, että tämä ei saa johtaa siihen, että hengityslaitetta käyttävä

Lue lisää »
Skip to content