Ajankohtaisia uutisia:

Soten kaatuminen ja hengityshalvauspotilaat


Sote-uudistuksen kaatuminen merkitsee myös hengityshalvauspotilaiden asemaa koskevan uudistuksen siirtymistä seuraavalle hallituskaudelle. 

Sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset olivat laaja kokonaisuus, jossa eri lakiehdotukset oli kirjoitettu toisiinsa sidoksiin. Kun sote kaatui, tarkoittaa se myös useiden siihen liittyvien lakiehdotusten siirtymistä tulevalle hallituskaudelle. Niinpä myöskään vammaispalvelulakiehdotus ja asiakasmaksulakiehdotus, jotka olisivat hyväksytyksi tullessaan merkinneet hengityshalvauspotilaiden aseman muuttumista, eivät toteudu tällä kertaa, vaan odottavat seuraavan hallituksen päätöksiä.  

Vammaispalvelulain uudistus merkitsee muun muassa nykyisen kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistämistä.  Jotta se olisi mahdollista, vammaispalvelulain uudistus vaatii rinnalleen asiakas- ja potilaslain uudistuksen, johon on tarkoitus sijoittaa itsemääräämistä koskevat osat nykyistä kehitysvammalakia. Asiakas- ja potilaslakiehdotusta ei kuitenkaan annettu eduskunnalle, vaan hallitus ilmoitti jo syksyllä vetävänsä sen pois, sillä ehdotus sai paljon kritiikkiä. Valmistelulle on kuitenkin jo keväällä 2019 perustettu uusi työryhmä.  

Itse vammaispalvelulakiehdotus on sisällöllisesti hyvin pitkällä. Sen valmistelua tuskin aloitetaankaan alusta uudelleen. Toive on, että se kuuluisi niihin lakiehdotuksiin, jotka saadaan mahdollisimman pian uuden eduskunnan käsiteltäväksi. Ja jo ennen tulevaa vammaispalvelulain uudistusta tulee kaikessa toiminnassa huomioida YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus.   

Yhdistyksemme seuraa tilannetta ja tiedottaa asioiden etenemisestä. 

Lisää uutisia:

Hae uutta VENHO-apurahaa

TYKSin Hengitystukiyksikkö on perustanut VENHO-apurahan, jota voivat hakea mm. neuromuskulaarista hengitysvajausta sairastavat henkilöt ja heidän omaisensa erilaiseen virkistystoimintaan. Hakemuksia otetaan vastaan huhtikuun loppuun saakka. Tarkemmat

Lue lisää »
Skip to content